Jeg skuer merkene


1

Jeg skuer merkene i Jesu hender
der nagler festet ham til skammens tre,
og all den nød jeg ser, all verdens pine
var der hos ham da det var han som led.
Halleluja, vår synd ble båret
og er tatt bort for alle som vil se
den kjærlighet som bar oss til det korset
som lyser mot oss
med en evig fred.

2

Jeg skuer merkene til han som døde
og de som løste ham fra naglene.
Da han ble båret og ble lagt i graven
da så jeg synden der,
og jeg har fred.
Halleluja, den synd jeg hadde
ble lagt i graven hans og båret bort.
Og da en engel kom og rystet jorden
fikk jeg det liv han gir 
ved gravens port.

3

Jeg ser den steinen 
og det skjelv som løste
den jord som bærer sorgens mørke bånd.
Ja, jeg står seende ved Jesu gravlund
og skuer naglemerket i hans hånd.
Halleluja, han smakte døden,
men han stod opp igjen og er min fred.
Han som var død,
se det var han som seiret
og er den levende i evighet.


Tekst
Kristin Reitan.
Musikk Eilert Tøsse.Johannes fikk en
 åpenbaring. 
 
Han fikk se  
Jesus.
 
Han så ham
i himmelen:

"Da jeg fikk se ham,
falt jeg ned
for hans føtter
som død.

Men han la 
sin høyre hånd på meg
og sa:

Frykt ikke!

Jeg er den første 
og den siste

og den levende.

Jeg var død,
og se,
jeg er levende
i all evighet.

Og jeg har nøklene
til døden og dødsriket.

Skriv det du så,
det som nå er,
og det som skal komme
etter dette."

Fra Åpenbaringen,
den siste boken i Bibelen,
kapittel 1.

Åpenbaringen,
eller Johannes åpenbaring,
kunne like gjerne kalles
Jesu Kristi åpenbaring.

Jesus åpenbarte seg selv
for Johannes da han
 satt som fange.

Han var fengslet
fordi han forkynte
budskapet om 
Jesus.


_______Åpenbaringen 
er 
en enkel bok.

Den er skrevet symbolsk.

I det gamle testamente
er denne symbolikken
beskrevet.


_______For de troende var det
en stor trengelstid.
 
Det han fikk se
ble til stor trøst.

Det er også 
vår trøst.

Johannes satt altså 
i fangenskap 
og var derfor i stor nød,

og så fikk han se:

"Deretter så jeg
- og se,

en dør var åpnet
i himmelen.

Og den første røsten 
som jeg hadde hørt 
tale til meg
som en basun, sa:

Kom opp her,
og jeg vi vise deg
det som skal skje
etter dette.

Straks ble jeg
rykket bort i Ånden.

Og se,
en trone var satt
i himmelen,

og det satt en
på tronen."

Åpenb. 4.


_______I begynnelsen av
Åpenbaringsboken
står det:


"Salig er den
som leser 
og de som hører
det profetiske ord

og holder fast på det
som der står skrevet.
For tiden er nær."


_______Det handler altså
om profetiske ord.

Om han som skulle komme
og som kom,

som ble tatt opp 
til himmelen

og som skal komme
igjen.


Han som var død,
og som er blitt levende.


"Jesus Kristus,
det troverdige vitne.""Han som elsket oss
og løste oss
fra våre synder
med sitt blod."

"Ham være æren
og makten 
i all evighet.
Amen."Og han, Jesus Kristus,
skal komme igjen:


"Se, han kommer med skyene,
og hvert øye skal se ham,

også de som har 
gjennomstunget ham.

Og alle jordens slekter
skal gråte sårt
over ham.

Ja, amen."


_______Johannes skrev ned
 denne åpenbaringen

"Som Gud ga ham,
han kunngjorde det
i tegn."


Derfor må boken 
leses som 
tegn.


Vi kan ikke regne ut
dager og år,

også tallene er tegn
og symboler.


Bokens sentrum
er Jesus
og hans frelse.


Til stor trøst i trengsel
fikk han se de frelste 
som var døde,

og som nå 
levde i himmelen.


Johannes fikk se inn i
Guds himmel.


Der han satt helt alene
i fangenskap
og var godt kjent 
med tvil
og motløshet,
fikk han se:


"Deretter så jeg - og se:
En stor skare
som ingen kunne telle,
av alle folkeslag
og stammer og folk
og tungemål.

De sto for tronen
og for Lammet,

kledd i lange 
hvite kapper,

og med palmegreiner
i sine hender.

Og de ropte
med høy røst og sa:

Frelsen tilhører vår Gud,
han som sitter
på tronen,

og Lammet."

Kapittel 8.9-11.


Lammet er en
symbolsk beskrivelse
av Jesus.

Det gamle testamentes
ofring av lam
pekte fram imot han
som skulle komme.

Jesus ble ofret
som et lam,
for å sone våre
synder.

Uten det gamle
testamente er det
umulig å forstå det nye.

Gud hadd velsignet
og ledet sitt folk i GT,
for at det skulle bli 
til velsignelse  
for alle folkeslag

ved Jesus Kristus,
Guds Lam.

Han som kom til oss
for å frelse.

Dette frelsesverket
ble fullbragt
på et kors,

men vi har ikke fått se
det helt og fullt 
med våre øyne
enda.


Det har sin 
fortsettelse.

Det skal fullendes.

Det skal komme noe
som vi enda ikke har sett.

Og tiden for dette
er nær.


ALT det vonde
er overvunnet ved
Jesu kors.

Vi skal en gang få se 
det med våre øyne.

Denne jorden skal
forgå.

"Som en kappe
skal den rulle sammen,
som et klesplagg
skal de skiftes."

Hebreerne 1.


"Alt la du 
under hans føtter."

Men:

"Ennå ser vi ikke
at alt er ham underlagt."

Slik står det i
Hebreerbrevet.


Det som vi enda ikke ser,
men som skal komme,

det som også vi
skal få del i,

det fikk
Johannes se:


"Og jeg så en ny himmel
og en ny jord.

For den første himmel
og den første jord
var veket bort"

"Fra tronen hørte jeg
en høy røst som sa:

Se, Guds bolig
er hos menneskene.

Han skal bo
hos dem,

og de skal være 
hans folk,

og Gud selv
skal være hos dem

og være deres Gud.

Han skal tørke bort
hver tåre
av deres øyne.

Og døden
skal ikke være mer,
og ikke sorg,

og ikke skrik,

og ikke pine
skal være mer.

For de første ting
er veket bort.

Og han som 
satt på tronen sa:

Se, jeg gjør
alle ting nye!

Og han sier tii meg:

Skriv!

For disse ordene
er trovedige

og sanne."


Åpenbaingen 21. 


_______Slik er håpet
for oss som tror
på Jesus Kristus

om hvem det er skrevet:

De som følger Lammet
hvor det går.

Dette er skrevet
til oss!


_______Det er troverdige ord
som vi kan sette 
all vår lit til.

Det er vår framtid
og vårt håp!
 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.