Vi er vitne

 

                                                    1.

                                                    Vi er vitne for han

                                                    og Anden vitnar med,

                                                    så alle kan få sjå han

                                                    som kjem til oss med fred.

                                                    Dei sårmerkte hendene

                                                    rekkjer han ut

                                                    til den verda som

                                                    enda ikkje

                                                    kjenner sin Gud.

                                                    2.

                                                    Vi er vitne for han,

                                                    ved Anden ser vi inn

                                                    i djupet av den kjærleik

                                                    som er i Jesu sinn.

                                                    Den krossmerkte Sonen

                                                    som elska oss slik,

                                                    gjekk villig inn i døden

                                                    i forråding og svik.

                                                    3.

                                                    Vi er vitne for han,

                                                    ved Anden har vi sett

                                                    inn i den gode nåde

                                                    som gav oss barnerett.

                                                    Vi såg han som menneske,

                                                    han som var Gud,

                                                    som kom for våre synder

                                                    for å slette dei ut.

                                                    4.

                                                    Vi er vitne om han,

                                                    for Anden er i oss.

                                                    Han sigra over verda

                                                    da han døydde

                                                    på ein kross.

                                                    No er han i himmelen,

                                                    men er så nær,

                                                    og openberrar seg

                                                    ved det vi 

                                                    vitnar om her.

 

                                                    Kristin Reitan

                                                    Molde 2012

 

               

                                                   "Og Ordet vart kjøt

                                                    og tok bustad hjå oss,

                                                    og vi såg herlegdomen hans,

                                                    ein herlegdom

                                                    lik den ein einboren Son har

                                                    frå Far sin,

                                                    full av nåde og sanning."

                                                    Joh 1.14.

 

                                                   "And the Word became man 

                                                    and lived for a time among us,

                                                    and we viewed His glory -"

                                                    ...

                                                    John 1.14.

 

                                                    Om han som kom,

                                                    Jesus:

 

                                                   "Då han steig i land,

                                                    fekk han sjå

                                                    mykje folk.

 

                                                    Han hadde inderleg

                                                    medynk med dei,

 

                                                    for dei var

                                                    som sauer

                                                    utan hyrding.

 

                                                    Og han tok til

                                                    å læra dei mykje.

 

                                                    Då det alt

                                                    hadde vorte seint,

                                                    kom læresveinane

                                                    til han og sa:

 

                                                    Staden er aud,

                                                    og det er langt på dag.

 

                                                    Send folket frå deg,

                                                    så dei kan fara 

                                                    bort frå bygdene

                                                    og landsbyane 

                                                    her ikring og kjøpa seg                                                    

                                                    noko å eta.

 

                                                    Men han svara dei

                                                    og sa:

 

                                                    De skal gje dei mat!

 

                                                    Dei seier til han:

                                                    Skal vi gå av stad

                                                    og kjøpa brød for

                                                    to hundre denarar

                                                    og gje dei å eta?

 

                                                    Han seier til dei:

 

                                                    Kor mange brød har de?

                                                    Gå og sjå etter.

 

                                                    Då dei hadde fått 

                                                    greie på det,

                                                    sa dei:

 

                                                    Fem brød

                                                    og to fiskar.

 

                                                    Han sa til dei

                                                    at dei skulle la alle

                                                    setja seg i grupper

                                                    i det grøne graset.

 

                                                    Dei sette seg så ned,

                                                    flokk ved flokk,

                                                    nokre på hundre,

                                                    andre på femti.

 

                                                    Så tok han

                                                    dei fem brøda

                                                    og dei to fiskane,

 

                                                    såg opp mot

                                                    himmelen

                                                    og velsigna dei.

 

                                                    Så braut han brøda

                                                    og gav dei

                                                    til læresveinane,

                                              

                                                    så dei

                                                    skulle gje

                                                    til folket,

 

                                                   og dei to fiskane

                                                   delte han ut

                                                   til alle.

 

                                                   Og dei åt

                                                   og vart mette.

 

                                                   Og dei samla opp

                                                   tolv fulle korger

                                                   med brødstykke

                                                   og det som var att

                                                   av fiskane.

 

                                                   Dei som hadde 

                                                   ete av brøda,

                                                   var fem tusen mann."

                                                   Mark 6.

 

                                                   Jesu under

                                                   peika på hans

                                                   soning for oss.

 

                                                   Hans lekam

                                                   er vårt brød.

 

                                                   Før Jesus døde

                                                   hende dette:

 

                                                  "Medan dei heldt måltid, 

                                                   tok Jesus eit brød:

 

                                                   Han velsigna det

                                                   og braut det,

                                                   gav dei og sa:

 

                                                   Tak det!

                                                   Dette er min lekam.

 

                                                   Og han tok ein kalk,

                                                   takka og gav dei,

                                                   og dei drakk alle

                                                   av han.

 

                                                   Og han sa til dei:

 

                                                   Dette er mitt blod,

                                                   paktblodet,

                                                   som vert utrent

                                                   for mange."

                                                   Mark.14.

 

                                                   Etter Jesu

                                                   oppstode fekk

                                                   dei sjå:

 

                                                  "Og det hende då

                                                   han sat til bords

                                                   med dei, då tok han

                                                   brødet, velsigna det

                                                   og braut det og gav dei.

                                                  

                                                   Då vart augo deira

                                                   opna, og dei

                                                   kjende han."

                                                   Luk 24.

 

                                                   Og frå den gamle pakt,

                                                   i det gamle

                                                   testamente:

                                      

                                                  "Og dei åt alle

                                                   av den same

                                                   åndelege maten,

  

                                                   og dei drakk alle

                                                   av den same

                                                   åndelege drikken.

 

                                                   For dei drakk

                                                   av det åndelege

                                                   berget

                                                   som fylgde dei,

 

                                                   og berget

                                                   var

                                                   Kristus."

                                                   1.Kor 10.3.

 

                                                   Her står det og

                                                   ei åtvaring.

                                                   For sjølv om dei

                                                   gjorde dette,

                                                   står det:

 

                                                  "Likevel fann ikkje Gud

                                                   hugnad i dei fleste av dei,

                                                   for dei vart slegne ned

                                                   i øydemarka.

 

                                                   Men alt dette hende

                                                   som førebilete for oss,

                                                   så vi ikkje skal ha

                                                   lyst til det vonde,

                                                 

                                                   liksom dei hadde 

                                                   lyst til det.

 

                                                   Vert heller ikkje

                                                   avgudsdyrkarar

                                                   som nokre av dei,

                                                   slik det står skreve:

 

                                                   Folket sette seg ned

                                                   for å eta og drikka,

                                                   og dei stod opp

                                                   for å leika.

 

                                                   Vi må heller ikkje

                                                   driva hor,

                                                   liksom nokre av dei

                                                   dreiv hor,

                

                                                   og på éin dag

                                                   fall tjuetre tusen.

 

                                                   Lat oss heller ikkje

                                                   freista Kristus,

                                                   som nokre av dei

                                                   gjorde,

 

                                                   og vart øydelagte

                                                   av ormar."

                                                   1.Kor 10.

 

                                                   Her, i det nye 

                                                   testamente,

                                                   står det altså

                                                   at det var Kristus

                                                   det handla om

                                                   i det gamle testa-

                                                   mente óg.

 

                                                   Han som seinare

                                                   vart eit menneske

                                                   og kom til oss.

 

                                                   Vi fell i synd alle.

                                                   Men somme vil

                                                   ikkje venda seg frå

                                                   synda og få hans nåde

                                                   og tilgjeving.

 

                                                   I same kapittel

                                                   står det:

  

                                                  "De kan ikkje drikka

                                                   Herrens kalk

                                                   og kalken åt

                                                   vonde ånder.

 

                                                   De kan ikkje ha del i

                                                   Herrens bord og bordet åt

                                                   vonde ånder."

 

                                                  "Dette skriv vi til dykk

                                                   så gleda dykkar

                                                   kan vera fullkomen.

   

                                                   Og dette er den

                                                   bodskapen vi har 

                                                   høyrt av han 

                                                   og forkynner

                                                   for dykk:

   

                                                   Gud er ljos,

                                                   og det er ikkje noko

                                                   mørker i han.

                                                   Dersom vi seier at 

                                                   vi har samfunn med han,

                                                   men ferdast i mørkret,

 

                                                   då lyg vi og gjer 

                                                   ikkje sanninga.

 

                                                   Men dersom vi

                                                   ferdast i ljoset,

                                                   liksom han er

                                                   i ljoset,

 

                                                   då har vi samfunn

                                                   med kvarandre,

    

                                                   og Jesu, hans Sons blod

                                                   reinsar oss frå all synd.

                                                   

                                                   Dersom vi seier at

                                                   vi ikkje har synd,

                                                   då dårar vi oss sjølve,

 

                                                   og sanninga

                                                   er ikkje i oss.

 

                                                   Dersom vi sannar

                                                   syndene våre,

                                                   er han trufast

                                                   og rettferdig,

 

                                                   så han tilgjev oss

                                                   syndene

                                                   og reinsar oss

                                                   frå all urettferd.

 

                                                   Dersom vi seier

                                                   at vi ikkje har synda,

                                                   då gjer vi han

                                                   til lygnar,

 

                                                   og hans ord 

                                                   er ikkje i oss.

  

                                                   Mine born!

                                                   Dette skriv eg

                                                   til dykk så de

                                                   ikkje skal synda.

 

                                                   Om nokon syndar,

                                                   har vi ein talsmann

                                                   hjå Faderen,

 

                                                   Jesus Kristus,

                                                   Den Rettferdige.

 

                                                   Og han er ei soning

                                                   for syndene våre,

 

                                                   men óg for

                                                   heile verda."

 

                                                   Frå 1.Joh 1 og 2.

                                                  

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.