Palmegreiner

                                                  

          Påska 2016 .. prøver å dikte etter hvert og legge inn nye vers hver dag i påska .. 

          Lyttefil nederst.                                        

 

                                                   PALMESØNDAG:

 

                                                   Palmegreiner.

                                                                                       

                                                   Palmegreiner for hans fot,

                                                   høge hosiannarop.

                                                   Inn til byen, til Guds stad,

                                                   Jesu veg til Golgata.

                                                   

                                                   Eselet var kongevogn,

                                                   audmjukt kom Guds gode Son.

                                                   Villig reid han mot sin kross

                                                   for å gje sitt liv for oss.

                                                   

                                                   Hosianna, jubelrop,

                                                   spotten kom frå same hop.

                                                   Nedbøygd konge utan krans,

                                                   tornar, det var krona hans.

                                                   

                                                   Vener tidde, utan ein,

                                                   orda kom frå røvaren:

                                                   Hugs meg du, i himmelrik,

                                                   du som heng der, utan svik.

                                                   

                                                   Andens frimod var i han,

                                                   da han heidra Jesu namn. 

                                                   Midt i mørke, spott og hån

                                                   fekk hans sjå sin Gud, si von.

                                                   

                                                   Jesus sona skulda hans,

                                                   røvaraugo fekk slik glans.

                                                   Jesu tornar, kross og gru

                                                   bar ein røvar inn til Gud.

 

                                                   Kristin Reitan,

                                                   onsdag før palmesøndag 2016.

  

                                                  "Mange bredte ut klærne sine

                                                   på veien,

                                                   andre strødde løvgreiner

                                                   som de hogg på markene.

 

                                                   De som gikk foran, og de

                                                   som fulgte etter, ropte:

                                                   

                                                   Hosianna!

                                                   Velsignet være han

                                                   som kommer i Herrens navn!"

                                                   Mark 11.

                                                         

 

                                                   SKJÆRTORSDAG:

  

                                                   Smak og sjå.

                                                   

                                                   Smak og sjå,             

                                                   min lekam er for deg.

                                                   Kropp og blod,

                                                   ta imot meg no.                                                   

                                                   

                                                   Kross og død,

                                                   sjå gåva mi til deg.

                                                   Vin og brød

                                                   gjev eg frå min død.

                                                   

                                                   Smak, min fred

                                                   den er frå mine sår.

                                                   Ta og et!

                                                   Nåden er til deg!

               

                                                   Kristin Reitan,

                                                   onsdag før skjærtorsdag 2016.

 

 

                                                   Mens de nå holdt måltid,

                                                   tok Jesus et brød,

                                                   ba velsignelsesbønnen

                                                   og brøt det, ga

                                                   disiplene og sa:

 

                                                   Ta, et!

                                                   Dette er mitt 

                                                   legeme.

 

                                                   Og han tok et beger,

                                                   takket, ga dem og sa:

 

                                                   Drikk av det alle.

 

                                                   For dette er mitt blod,

                                                   som utgytes for mange

                                                   til syndenes forlatelelse!"

                                                   Matt 26.

                         

                                                                                                               

                                                   LANGFREDAG:

 

                                                   Jesus ble hånet før de

                                                   korsfestet ham ..

 

                                                  "Da tok landshøvdingens

                                                   soldater Jesus med seg

                                                   inn i borgen, og samlet

                                                   hele vaktstyrken om ham.

 

                                                   De kledde av ham 

                                                   og la 

 

                                                   en skarlagenrød 

                                                   kappe

 

                                                   om ham.

 

                                                   Og de flettet en krone 

                                                   av torner og satte

 

                                                   på hodet hans.

 

                                                   ... ...

 

                                                   De falt på kne for ham

                                                   og hånte ham og sa:

 

                                                   Vær hilset,

                                                   du jødenes konge!

 

                                                   Og de spyttet på ham,

                                                   tok rørstaven

                                                   og slo ham i hodet.

 

                                                   Etter at de slik

                                                   hadde hånet ham,

 

                                                   tok de kappen av ham

 

                                                   og kledde ham

                                                   i hans egne klær.

 

                                                   Og de førte ham bort

                                                   for å korsfeste ham."

 

                                                   Matt 27.

 

 

                                                   Dei kledde av han.

                                                   

                                                   Dei kledde av han og dei la

                                                   skarlagenfargar om han, da

                                                   hans lemmer bar på skulda vår

                                                   og vi vart løyst frå våre sår.

                                                   

                                                   Dei helsa på han med forakt

                                                   da han fekk på vår skitne drakt.

                                                   Så løfta dei den kappa av,

                                                   og Jesus gjekk mot kross og grav.

                                                   

                                                   Ein heilag vreide vart no lagt

                                                   på han som bar så rein ei drakt.

                                                   Ein syndfri mann og himmelson,

                                                   han fekk Guds straff og bar vår dom.

                                                   

                                                   Vi som er skuldige, går fri,

                                                   no gjev han oss eit evig liv.

                                                   Og slik som han skal vi stå opp

                                                   og få ein ny og herleg kropp.

                                                   

                                                   Da skal vår lovsong tona ut

                                                   i takk til han, vår store Gud!

                                                   Vi syng i fryd om alt han gav,

                                                   og takkar han for Golgata!

 

                                                   Kristin Reitan,

                                                   før påske 2016.

 

                                                   1.PÅSKEDAG:

 

                                                  "Meget tidlig ..

                                                   kom de til graven,

                                                   da solen gikk opp.

 

                                                   De sa til hverandre:

                                                   hvem skal rulle steinen

                                                   bort fra gravåpningen

                                                   for oss?

 

                                                   Men da de så opp,

                                                   fikk de se at steinen

                                                   var rullet bort.

 

                                                   Den var nemlig

                                                   meget stor."

 

                                                   Mark 15.

 

                                                  "Og da de gikk inn,

                                                   fant de ikke Herren

                                                   Jesu legeme.

 

                                                   Og det skjedde,

                                                   mens de sto der

                                                   i villrede om dette,

 

                                                   se, da sto to menn

                                                   hos dem,

 

                                                   kledd i

                                                   skinnende klær.

 

                                                   Kvinnene ble

                                                   forferdet

 

                                                   og bøyde seg

                                                   med ansiktet mot

                                                   jorden.

 

                                                   Da sa mennene

                                                   til dem:

 

                                                   Hvorfor søker dere

                                                   den levende

                                                   blant de døde?

 

                                                   Han er ikke her,

                                                   han er blitt reist opp!"

 

                                                   Luk 24.

              

                                                   Morgonsola.

                                                 

                                                   Morgonsola varslar dag,

                                                   lyset kviler mot hans grav.

                                                   Kristus lever, alt er gjort,

                                                   grava hans er opna opp.   

                                                   Englane forkynner fred,

                                                   no er han den levande.

                                                   Jesus døydde, men han er

                                                   ikkje mellom døde her.

                                                   

                                                   Kvinner var i største nød,

                                                   men er kledd i heilag glød.

                                                   Englar strålar, kleda skin

                                                   i eit lys frå evig tid.

                                                   Slik er det der Jesus kjem,

                                                   livet vaknar, sola renn.

                                                   Gå og sei det, rop det ut,

                                                   han har sigra, han er Gud.

 

                                                   Kristin Reitan

                                                   Påska 2016.                                                                                                                                                   

Musikk: Eilert Tøsse. 1. Smak og sjå, min lekam er for deg. Kropp og blod, ta imot meg no. 2. Kross og død, sjå gåva mi til deg. Vin og brød gjev eg frå min død. 3. Smak, min fred den er frå mine sår. Ta og et! Nåden er til deg. Kristin Reitan påska 2016
MP3-spiller
00:00
/
00:00
Det blir urframføring av "Ung Kyrkjesong, Bjørgvin" under nattverden, søndag 10.april i år, (2016) i Ådland kyrkje i Samnanger. Her med diskant. 1. Smak og sjå, min lekam er for deg. Kropp og blod, ta imot meg no. 2. Kross og død, sjå gåva mi til deg. Vin og brød gjev eg frå min død. 3. Smak, min fred den er frå mine sår. Ta og et! Nåden er til deg. Tekst: Kristin Reitan Musikk: Eilert Tøsse Påska 2016.

Solfrid 21.04.2016 18:31

Så vakkert du formar salmane dine, og så mykje godt dei inneheld!

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.