De gikk for å salve

De gikk for å salve
                                                  1.
                                                  De gikk for å salve den døde,
                                                  de søkte en stein og en grav
                                                  da solen stod opp 
                                                  til en nyskapt dag.
                                                  2.
                                                  Men steinen var rullet til side
                                                  og graven var åpen og tom.
                                                  Det strålte av lys,
                                                  for en engel kom.
                                                  3.
                                                  Han er ikke her han som døde,
                                                  slik hørte de himmelens røst
                                                  og sprang i fra graven med
                                                  liv og trøst.
                                                  4.
                                                  Vi går med et bud fra en engel
                                                  som strålte i dødsskyggens rom.
                                                  Vi roper det ut at hans grav
                                                  er tom.
                                                  5.
                                                  Halleluja, porten er åpnet
                                                  for alle som kommer og ser.
                                                  Vårt mørke er brutt og han
                                                  lever her.


                                                  Kristin Reitan
                                                  Molde 2008
                                                  


                                                  Det ble full forvirring etter at
                                                  Jesus døde og ble lagt i en grav. 

                                                  Og som om ikke det var nok,
                                                  noen kvinner kom og sa at
                                                  han hadde stått opp igjen.

                                                  Disiplene trodde ikke på dem!

                                                  Slik forteller Bibelen det:

                                                  
                                                 "Og da sabbaten 
                                                  var til ende, kjøpte
                                                  Maria Magdalena  
                                                  og Maria, Jakobs mor, 
                                                  og Salome
                                                  velluktende oljer 
                                                  for å gå 
                                                  og salve ham.

                                                  Meget tidlig 
                                                  den første dagen 
                                                  i uken 
                                                  kom de til graven, 
                                                  da solen gikk opp.
                         
                                                  De sa til hverandre: 

                                                  Hvem skal rulle steinen 
                                                  bort fra gravåpningen
                                                  for oss?
 
                                                  Men da de så opp, 
                                                  fikk de se at steinen
                                                  var rullet bort.

                                                  Den var nemlig
                                                  meget stor.

                                                  Da de kom inn i graven, 
                                                  så de en ung mann sitte 
                                                  der på høyre side,
                         
                                                  kledd i en hvit, 
                                                  lang kappe, 
                                                  og de ble 
                                                  forferdet.

                                                  Men han 
                                                  sier til dem: 

                                                  Frykt ikke! 
                                                  Dere søker Jesus 
                                                  fra Nasaret,
                                                  den korsfestede. 

                                                  Han er blitt reist opp, 
                                                  han er ikke her! 

                                                  Se, der er stedet 
                                                  hvor de la ham.

                                                  Men gå og si 
                                                  til disiplene hans 
                                                  og til Peter: 

                                                  Han går 
                                                  i forveien for dere
                                                  til Galilea. 

                                                  Der skal dere se ham, 
                                                  slik han sa til dere.

                                                  De gikk da ut  
                                                  og flyktet i hast 
                                                  bort fra graven, 

                                                  skjelvende 
                                                  og grepet av
                                                  forferdelse. 

                                                  De sa ikke 
                                                  et ord                                         
                                                  til noen,
 
                                                  for de var 
                                                  redde.
                          
                                                  Etter at Jesus 
                                                  var stått opp, 
                                                  tidlig den 
                                                  første dagen 
                                                  i uken, 
                               
                                                  viste han seg 

                                                  først for Maria
                                                  Magdalena, 
                                                  som han 
                                                  hadde drevet 
                                                  sju onde ånder 
                                                  ut av.

                                                  Hun gikk av sted 
                                                  og fortalte det 
                                                  til dem som hadde 
                                                  vært med ham,
                          
                                                  og som nå 
                                                  sørget og gråt.

                                                  Og da de fikk høre 
                                                  at han levde, 
                                                  og at hun hadde 
                                                  sett ham, 

                                                  trodde de 
                                                  det ikke. 
                                          
                                                  Deretter 
                                                  åpenbarte han seg
                                                  i en annen skikkelse  

                                                  for to av dem
                                                  mens de gikk
                                                  på veien

                                                  og skulle ut 
                                                  på landet.

                                                  Også disse kom 
                                                  og fortalte det 
                                                  til de andre, 

                                                  men 
                                                  heller ikke dem 
                                                  trodde de.

                                                  Til sist åpenbarte 
                                                  han seg for 
                                                  de elleve selv, 
                                                  mens de holdt 
                                                  måltid." 

                                                  Han refset dem 
                                                  for deres vantro 
                                                  og for deres 
                                                  harde hjerter, 

                                                  fordi 
                                                  de ikke hadde 
                                                  trodd dem som
                                                  hadde sett ham
                                                  etter at han
                                                  var blitt 
                                                  reist opp."

                                                  Fra Markus 16.
                   
                                

     
                                                        * * * * * *
                                                  Jeg liker å lese 
                                                  om de to som gikk
                                                  og pratet sammen.
                                                  
                                                  De gikk og snakket
                                                  om hvor forferdet
                                                  de var av det som
                                                  noen kvinner hadde sagt.

                                                  Da kom det
                                                  en tredjemann
                                                  og ga seg i lag
                                                  med dem.

                                                  Uten å gi seg
                                                  til kjenne.
                                                
                                                  Det står faktisk
                                                  at deres øyne
                                                  ble holdt igjen,
                                                  så de ikke
                                                  kjente ham.

                                                  Han som ga seg
                                                  i lag med dem, sa:
                                                 
                                                 "Hva er det dere
                                                  går og samtaler om
                                                  på veien?"

                                                  Han kunne vel ikke
                                                  ha sagt noe mer
                                                  overraskende.

                                                  Bibelen forteller:
                                                 
                                                 "De stod da stille
                                                  og så bedrøvet opp.

                                                  Den ene av dem,
                                                  som hette Kleopas,
                                                  sa til ham:

                                                  Du er
                                                  den eneste 
                                                  av dem som
                                                  oppholder seg 
                                                  i Jerusalem,

                                                  som ikke vet
                                                  hva som er 
                                                  skjedd der
                                                  i disse dagene?

                                                  Han sa til dem:

                                                  Hva da?
                                                     
                                                  De sa til ham:

                                                  Det med Jesus
                                                  fra Nasaret,
                                                  en mann som var
                                                  en profet,

                                                  mektig i
                                                  gjerning og ord
                                                  for Gud og folket -

                                                  og hvordan våre
                                                  yppersteprester
                                                  og rådsherrer                            
                                                  overga ham
                                                  til dødsdom

                                                  og korsfestet ham.

                                                  Men vi håpet
                                                  at han var den
                                                  som skulle
                                                  forløse Israel.

                                                  Og nå er det alt
                                                  tredje dagen 
                                                  siden disse tingene
                                                  skjedde.

                                                  Men så har noen
                                                  av våre kvinner
                                                  forferdet oss.

                                                  Tidlig 
                                                  i dag morges
                                                  var de ute
                                                  ved graven,

                                                  men de fant ikke
                                                  hans legeme.

                                                  Så kom de
                                                  og fortalte at
                                                  de hadde sett 
                                                  et syn av engler
                                                  som sa at han lever.

                                                  Noen av dem
                                                  som var med oss,
                                                  gikk da til graven.

                                                  De fant det slik
                                                  som kvinnene 
                                                  hadde sagt.

                                                  Men ham
                                                  så de ikke.

                                                  Da sa han 
                                                  til dem:

                                                  Så uforstandige
                                                  dere er,

                                                  og så trege 
                                                  i hjertet 

                                                  til å tro alt det
                                                  som profetene
                                                  har talt!

                                                  Måtte ikke
                                                  Messias 
                                                  lide dette
                                                  og så gå inn
                                                  til sin herlighet?

                                                  Og han begynte
                                                  fra Moses,
                                                  og fra alle
                                                  profetene
                                                  og forklarte
                                                  for dem
        
                                                  i alle 
                                                  Skriftene
                                                  det som er
                                                  skrevet

                                                  om ham.

                                                  Da de nærmet seg
                                                  landsbyen
                                                  som de var
                                                  på vei til,
                                                  lot han som han
                                                  ville gå videre.

                                                  Men de 
                                                  nødde ham
                                                  og sa:       
                                                               
                                                  Bli hos oss,
                                                  for det lir
                                                  mot kveld,
                                                  og dagen heller.

                                                  Han gikk da inn
                                                  for å bli hos dem.

                                                  Og det skjedde
                                                  da han satt til bords
                                                  med dem,
                  
                                                  da tok han 
                                                  brødet, ba
                                                  velsignelses-
                                                  bønnen og
                                                  brøt det
                                                  og ga dem.    

                                                  Da ble
                                                  øynene deres
                                                  åpnet,

                                                  og de kjente
                                                  ham.

                                                  Så ble han
                                                  usynlig for dem.

                                                  Og de sa
                                                  til hverandre:
                      
                                                  Brant ikke
                                                  vårt hjerte i oss
                                                  da han talte til oss
                                                  på veien

                                                  og åpnet 
                                                  Skriftene
                                                  for oss!"


                                                  * * * * * * 


                                                  Det var Jesus!

                                                  Det var han 
                                                  som kom og gikk
                                                  sammen med dem,

                                                  og som de så
                                                  med sine øyne 

                                                  uten å
                                                  kjenne ham igjen.

                                                  Deres øyne hadde blitt
                                                  holdt igjen.

                                                  De kjente ham ikke.

                                                  Men da han brøt
                                                  brødet, 

                                                  slik som han
                                                  hadde gjort det
                                                  før han døde, 

                                                  og sa at brødet
                                                  var hans legeme 
 
                                                  og vinen hans blod,

                                                  og at de skulle
                                                  ta imot dette
                                                  til syndenes forlatelse,

                                                  da ble deres øyne
                                                  åpnet slik at de kjente
                                                  ham igjen.

                                                  Det er ved dette ordet
                                                  våre øyne blir åpnet også,

                                                  slik at vi blir kjent
                                                  med Jesus!

                                                  Disiplene fikk se
                                                  den oppstandne.
                                          
                                                  Så glade de ble! 

                                                  Det led mot natt
                                                  og de hadde gått langt,
                                                  men nå slo de seg
                                                  ikke til ro for natten.

                                                  Slik forteller Lukas
                                                  hva som skjedde:
       
                                                 "Og de tok av sted
                                                  i samme stund
                                                  og vendte tilbake
                                                  til Jerusalem.

                                                  De fant der
                                                  de elleve
                                                  samlet,

                                                  og de som
                                                  var med dem.

                                                  Og disse sa:

                                                  Herren er 
                                                  virkelig blitt
                                                  reist opp
                                                  og er blitt sett
                                                  av Simon!

                                                  De to fortalte da
                                                  hva som hadde 
                                                  hendt på veien,

                                                  og hvordan de
                                                  hadde kjent ham igjen
                                                  da han brøt brødet.

                                                  Mens de talte
                                                  om dette,
                                                  stod han selv
                                                  midt iblant dem

                                                  og sa til dem: 
                                                  
                                                  Fred være
                                                  med dere!

                                                  Men de ble
                                                  forferdet
                                                  og fylt av
                                                  frykt,

                                                  og trodde
                                                  det var en ånd
                                                  de så.

                                                  Han sa til dem:

                                                  Hvorfor er dere
                                                  forferdet?

                                                  Hvorfor 
                                                  stiger tvilende
                                                  tanker opp
                                                  i hjertene deres?

                                                  Se mine hender
                                                  og mine føtter,

                                                  at det er 
                                                  meg selv!

                                                  Rør ved meg
                                                  og se!

                                                  For en ånd
                                                  har ikke kjøtt
                                                  og ben,

                                                  slik dere ser
                                                  at jeg har.

                                                  Og da han
                                                  hadde sagt dette,
                                                  viste han dem
                                                  sine hender
                                                  og sine føtter.

                                                  Men da de
                                                  ennå ikke trodde
                                                  for glede,

                                                  og undret 
                                                  seg,
 
                                                  sa han til dem:

                                                  Har dere noe
                                                  å spise her?

                                                  De ga ham da
                                                  et stykke stekt fisk
                                                  og noe av
                                                  en honningkake.

                                                  Og han tok det
                                                  og spiste det
                                                  mens de så på.

                                                  Så sa han
                                                  til dem:

                                                  Dette er
                                                  mine ord,

                                                  som jeg talte 
                                                  til dere mens
                                                  jeg ennå var
                                                  hos dere,

                                                  at alt det
                                                  måtte oppfylles
                                                  som er skrevet
                                                  om meg

                                                  i Mose lov
                                                  og profetene
                                                  og salmene.

                                                  Da åpnet han
                                                  deres forstand,

                                                  så de kunne
                                                  forstå Skriftene.

                                                  Og han sa
                                                  til dem:

                                                  Så står 
                                                  skrevet,

                                                  at Messias
                                                  måtte lide
                                                  og stå opp
                                                  fra de døde
                                                  den tredje 
                                                  dagen,

                                                  og at i hans navn
                                                  skal omvendelse

                                                  og syndenes 
                                                  forlatelse 

                                                  forkynnes
                                                  for alle folkeslag,
                                                  fra Jerusalem av.

                                                  Dere er vitner
                                                  om dette.

                                                  Og se,
                                                  jeg sender over dere
                                                  det som min Far
                                                  har lovt.

                                                  Men dere 
                                                  skal bli i byen
                                                  til dere blir ikledd
                                                  kraft fra det høye.

                                                  Han førte dem ut
                                                  mot Betania,

                                                  og han løftet
                                                  sine hender og
                                                  velsignet dem.

                                                  Og det skjedde
                                                  
                                                  mens han
                                                  velsignet dem,
            
                                                  at han skiltes
                                                  fra dem
                                                  og ble tatt opp
                                                  til himmelen.

                                                  Og de falt ned
                                                  og tilba ham

                                                  og vendte 
                                                  tilbake til
                                                  Jerusalem
                             
                                                  med stor 
                                                  glede.

                                                  Og de var alltid
                                                  i templet
                                                  og lovet og priste
                                                  Gud." 

                                                  Slik beskrev Lukas
                                                  det som skjedde
                                                  etter oppstandelsen.

                                                  Luk 24.
Akvarell: Kristin Reitan

Nancy Karine Sangolt 24.08.2012 09:52

Hei! Veldig flott å lese hva du har skrevet! Har bestemt meg for å bruke mer tid på denne sida framover...

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.