Om jeg lever

Om jeg lever

                                               1.
                                               Om jeg lever, så lever jeg for Herren,
                                               om jeg dør, hører jeg min Herre til.
                                               All min lyst og min lek 
                                               er i blikket fra ham
                                               og hans kjærlighet
                                               hvisker mitt navn.
                                               2.
                                               Om jeg lever, så lever jeg for Herren,
                                               om jeg dør hører jeg min Herre til.
                                               Og min framtid kan hvile 
                                               i tankene hans,
                                               han er ett med min
                                               nød og min dans.
                                               3.
                                               Om jeg lever, så lever jeg for Herren,
                                               om jeg dør hører jeg min Herre til.
                                               Om jeg tørker en tåre 
                                               og venter i bønn,
                                               gjemmer himmelens ansikt
                                               min lønn.
                                               4.
                                               Om jeg lever, så lever jeg for Herren,
                                               om jeg dør hører jeg min Herre til.
                                               For mitt hjerte ser inn
                                               i det lovede land
                                               og min kjærlighet
                                               hvisker hans navn.


                                               Kristin Reitan
                                               Molde 2009                                              "For om vi lever, 
                                               så lever vi for Herren, 

                                               og om vi dør,
                                               så dør vi for Herren. 

                                               Enten vi da lever eller dør, 
                                               så hører vi Herren til.

                                               Derfor døde jo Kristus og ble 
                                               levende igjen, 

                                               for at han skulle være Herre 
                                               over både levende
                                               og døde." 

                                               Rom 14.

                                                    
                                              "For meg er livet
                                               Kristus, 

                                               og døden en vinning.

                                               Men dersom det 
                                               at jeg lever i kjødet
                                               gir frukt av arbeidet mitt,

                                               da vet jeg ikke 
                                               hva jeg skulle velge.

                                               Jeg kjenner meg dratt 
                                               til begge sider.

                                               Jeg har lyst til 
                                               å bryte opp herfra
                                               og være med Kristus, 

                                               for det er
                                               så mye, mye bedre.

                                               Men av hensyn til dere
                                               er det mer nødvendig
                                               at jeg blir i kjødet.

                                               Og da jeg er viss på dette,
                                               vet jeg at jeg skal bli i live
                                               og være hos dere,

                                               til fremgang og glede 
                                               for dere i troen,
                                    
                                               slik at dere 
                                               i Kristus Jesus
                                               rikelig kan rose dere
                                               for min skyld,

                                               når jeg igjen kommer
                                               til dere.

                                               Se bare til at dere
                                               lever et liv
                                               som er Kristi 
                                               evangelium
                                               verdig,

                                               slik at jeg,
                                               enten jeg kommer
                                               og besøker dere
                                               eller er fraværende,
                                               kan få høre om dere
                                               at dere står fast i én Ånd,

                                               og med én sjel 
                                               kjemper for troen
                                               på evangeliet,

                                               og på ingen måte 
                                               lar dere skremme
                                               av motstanderne.

                                               For dem er det
                                               et varsel om 
                                               fortapelse,

                                               men for dere 
                                               er det et varsel
                                               om frelse,

                                               og det fra Gud,
                                    
                                               idet dere har fått
                                               den nåde,

                                               ikke bare å tro 
                                               på ham,

                                               men også å lide 
                                               for ham."

                                               Filipperne 2.


                                               Halleluja!| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.