Herren har fortrolig samfunn
med dem som frykter ham.
Salme 25.


Som en velduft.

1.

Som en velduft for hans åsyn
og et velbehag for ham,
merker han de sukk som kommer
fra hans egne kjære barn.

2.

Jesu øyne hviler på oss
og han hører før vi ber.
Vi som skuer ham, vi finnes
i et himmelblikk som ser.

3.

Våre hjelpeløse tanker
blandes med hans gode duft.
Og i Herrens ansikt formes
svar til trøst og svar til tukt.

4.

I hans vilje får vi leve
og hans nåde blir til frukt,
som til sist, når vi får se det
blir vår himmelsmak og duft.


Tekst
Kristin Reitan
2010

Musikk
Eilert Tøsse
2010Vi kan forme vår bønn
slik de gjorde det
i Salmenes bok 
i Bibelen.Salme 25:

Av David.

 
Til deg, Herre,
løfter jeg min sjel.

Min Gud,
til deg setter jeg min lit.
La meg ikke bli
til skamme.

La ikke mine fiender
triumfere over meg.

Ja, ingen av dem
som venter på deg,
skal bli til skamme.

De skal bli til skamme
som er troløse
uten grunn.

Herre, la meg kjenne
dine veier!

Lær meg dine stier!

Led meg
i din sannhet

og lær meg,
for du er
min frelses Gud.

På deg venter jeg
hele dagen.

Herre, kom din
barmhjertighet i hu
og din miskunnhets
gjerninger,

for de er fra
evighet.

Kom ikke i hu
min ungdoms synder
og mine
overtredelser!

Kom meg i hu etter
din miskunnhet, Herre,
for din godhets skyld!

Herren er god
og rettvis,

derfor 
lærer han syndere
veien.

Han leder de nedbøyde
i det som er rett ,

og lærer de ydmyke
sin vei.

Alle Herrens stier
er miskunn og trofasthet
mot dem som holder
hans pakt og hans
vitnesbyrd.

For ditt navns skyld, 
Herre, forlat meg 
min misgjerning!

For den er stor!

Hvem er den mann
som frykter Herren?

Ham lærer han den vei
han skal velge.

Hans sjel
skal stadig ha det godt.

Hans ætt
skal arve landet.

Herren har
fortrolig samfunn
med dem som frykter ham,

og hans pakt 
skal bli dem kunngjort.

Mine øyne
er alltid vendt til Herren,

for han 
drar mine føtter 
ut av garnet.

Vend deg til meg
og vær meg nådig!

For jeg er ensom
og elendig.

Mitt hjertes angst
har de gjort stor.

Før meg ut 
av mine trengsler!

Se min nød 
og min plage,

og forlat meg 
alle mine synder!

Se, mine fiender,
for de er mange.

De hater meg
med et voldsomt hat.

Bevar min sjel
og fri meg ut!

La meg ikke bli
 til skamme, for jeg tar
min tilflukt til deg.

La rettsinn og oppriktighet
verne meg,
for jeg venter på deg.

Gud, forløs Israel
fra alle dets trengsler!Salme 27.6:

Nå løfter jeg mitt hode 
 høyt over
mine fiender
rundt omkring meg.

Jeg vil ofre 
jubeloffer i hans telt.

Jeg vil synge 
og lovsynge
for Herren.Salme 27.14:

Vent på Herren!
Vær ved godt mot!

Ditt hjerte være sterkt!
Ja, vent på Herren!
| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.