Herre, takk for morgenrøden!

Musikk: Eilert Tøsse.

 

                                              "Han hyller seg i lys

                                               som i en kappe."

 

                                              1.

                                              Herre, takk for morgenrøden

                                              og den gløden som vi ser,

                                              når vi ber for denne dagen

                                              og for alle vi har kjær.

                                              2.

                                              Du vår Skaper og vår styrke,

                                              ta vår byrde, bær vår tro.

                                              Gi oss mot, la veien lede

                                              inn til freden i ditt ord.

                                              3.

                                              Morgenlyset vitner ordløst

                                              om den trøst en Skaper har,

                                              han som lar sin stråle nå oss

                                              fra det kors som Sønnen bar.

 

                                              Kristin Reitan

                                              Molde 1.2.2014

                                              Melodi:

                                              Eilert Tøsse

                                              2.2.2014

                                            

 

                                              Fra Bibelen:

 

                                             "Min sjel,

                                              lov Herren!

 

                                              Overmåte stor

                                              er du, Herre min Gud,

                                              høyhet og herlighet

                                              har du ikledd deg.

 

                                              Han hyller seg i lys

                                              som i en kappe,

 

                                              han spenner

                                              himmelen ut

                                              som et telt.

 

                                              Han tømrer i vannene

                                              sine høye saler.

 

                                              Han gjør skyene 

                                              til sin vogn,

 

                                              han farer fram

                                              på vindens vinger.

 

                                              Han gjør vinder 

                                              til sine engler,

 

                                              luende ild

                                              til sine tjenere.

 

                                              Han grunnfestet jorden

                                              på dens støtter,

                                              den skal ikke rokkes

                                              i all evighet."

 

                                             "Han lar kilder 

                                              velle fram i dalene,

                                              mellom fjellene

                                              flyter de fram.

 

                                              De gir alle markens dyr

                                              å drikke,

 

                                              villeslene

                                              slukker sin tørst.

 

                                              Over dem

                                              har himmelens fugler

                                              sine reder,

 

                                              de synger

                                              mellom greinene.

 

                                              Han vanner fjellene

                                              fra sine høye saler,

                                              av dine gjerningers frukt

                                              blir jorden mettet.

 

                                              Han lar gresset 

                                              gro for feet,

 

                                              og vekster

                                              som mennesket

                                              kan dyrke, så de

                                              får brød fram 

                                              av jorden.

 

                                              Vin gleder

                                              menneskets hjerte,

             

                                              den gjør ansiktet

                                              mer skinnende

                                              enn olje,

 

                                              og brød styrker

                                              menneskets hjerte.

 

                                              Herrens trær blir

                                              rikelig vannet,

                                              Libanons sedrer

                                              som han har plantet.

 

                                              I dem bygger

                                              fuglene rede,

 

                                              i sypressen

                                              har storken sitt hus.

 

                                              De høye fjellene

                                              er for fjellgeitene,

 

                                              klippene er tilflukt

                                              for fjellgrevlingene.

 

                                              Han gjorde månen

                                              til å fastsette tidene.

 

                                              Solen kjenner sin

                                              nedgangstid.

 

                                              Du sender mørke,

                                              og det blir natt. 

 

                                              Da kommer de fram,

                                              alle dyrene i skogen.

 

                                              Unge løver brøler

                                              etter bytte,

                                              de krever sin føde

                                              av Gud.

 

                                              Solen går opp,

                                              da lister de seg vekk

                                              og legger seg ned

                                              i sine huler.

 

                                              Mennesket går ut 

                                              til sin gjerning,

                                              for å gjøre sitt arbeid

                                              til det blir kveld.

 

                                              Herre, 

                                              hvor mange

                                              dine gjerninger er!

 

                                              Alle har du gjort

                                              med visdom,

 

                                              jorden er full av

                                              det du har skapt."

                                              

                                              Salme 104.1--

 

                                    

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.