Som barnet

Som barnet
                                                 "På armen skal dere bli båret,
                                                  og på fanget skal dere bli 
                                                  kjærtegnet."
          
                                                  Jesaja 66.12. 


                                                  1.
                                                  Som barnet som kviler i fanget,
                                                  slik viser Guds Ande til han
                                                  som kom og gav alt til vår frelse,
                                                  og ber oss som barn i sin famn.
                                                  2.
                                                  Som barnet vert amma ved brystet
                                                  er trua den maten vi får.
                                                  Vi kviler som barnet i fanget
                                                  og ser han som frelsaren vår.
                                                  3.
                                                  Som barnet vert bore og vakta
                                                  og somnar i mor sine smil,
                                                  er Anden den røysta som seier:
                                                  no høyrer vi himmelen til.
                                                  4.
                                                  Som barnet har alt og er heime
                                                  og fødest til alt som det får,
                                                  er vi som små barn i hans rike
                                                  og himmelens rikdom er vår.
 
 
                                                  Kristin Reitan
                                                  Molde 2010


                                                  Fra Bibelen:

                                                 "Så skal dere få die
                                                  og bli mettet
                                                  av hennes 
                                                  lindrende bryst,

                                                  suge og glede dere
                                                  ved hennes store herlighet.

                                                  For så sier Herren:

                                                  Se, jeg lar fred 
                                                  komme over henne
                                                  som en flod
                                  
                                                  og hedningenes herlighet
                                                  som en overstrømmende
                                                  bekk.

                                                  Og dere skal få die,

                                                  på armen skal dere
                                                  bli båret,

                                                  og på fanget
                                                  skal dere bli
                                                  kjærtegnet.

                                                  Som en mor
                                                  trøster sitt barn,
                                                  slik vil jeg
                                                  trøste dere.

                                                  I Jerusalem
                                                  skal dere 
                                                  få trøst."

                                                  Jesaja 66.


                                                  I Jerusalem
                                                  stod det et kors.

                                                  I den samme byen  
                                                  er det en åpnet grav.

                                                  Den døde har 
                                                  blitt levende!

                                                  Dette er den
                                                  trøsten vi kan få!


                                                 "Dere skal se det,
                                                  og deres hjerte
                                                  skal fryde seg.

                                                  Deres ben skal bli
                                                  frodige som gresset.

                                                  Det skal kjennes
                                                  at Herrens hånd
                                       
                                                  er med
                                                  hans tjenere."
     
                                                  Jesaja 66.11-14.

                      
                                                  Jesaja var en profet
                                                  som levde lenge før
                                                  Jesus kom til jorden.
                                                 

                                                  Her, i siste kapittel
                                                  av Jesajaboken 
                                                  i Bibelen,

                                                  skrev han hva som
                                                  skulle skje når han slik
                                                  slik komme med frelse.

                                                  Og hvordan han ville
                                                  gi oss denne frelsen.

                                                  Som det hjelpeløse
                                                  lille nyfødte barnet
                                                  skulle vi få den ..

                                                  Slik som et spedbarn 
                                                  må få alt,

                                                  slik vil han gi alt
                                                  til oss.
                                                  
                                                  Salige er de som er så
                                                  hjelpeløse som et lite
                                                  nyfødt barn.

                                                  Eller som Jesus sa det:

                                                 "Salige er de
                                                  fattige i ånden,
                
                                                  for himlenes rike
                                                  er deres."

                                                  Matt 5.3.


                                                 "For av nåde
                                                  er dere frelst,
                                                  ved tro.

                                                  Og det er ikke
                                                  av dere selv,

                                                  det er 
                                                  Guds gave."
   
                                                  Efeserne 2.


                                                  Denne gaven 
                                                  får vi
                                                  ved å ta imot
                                                  dette ordet.

                                                  Bibelen 
                                                  forkynner 
                                                 
                                                 "som en mor
                                                  når hun varmer
                                                  sine barn.
  
                                                  I inderlig
                                                  kjærlighet
                                                  til dere." 

                                                  1.Tess 2.7-8

                                                 "Dine synder
                                                  er deg forlatt"

                                                  Det var Jesu
                                                  budskap.

                                                  Han tok selv 
                                                  den straff som vi
                                                  fortener.

                                                  Derfor kan vi få
                                                  knele ned

                                                  og ta imot hans
                                                  legeme og blod
                                                  i brødet og vinen.

                                                  Vi får del i ham
                                                  og hans liv.

                                                  Det blodet som rant
                                                  for oss på Golgata kors
                                                  gjelder som soning
                                                  for Gud.

                                                  Han er vår frelser!
                              
                                                  Vi kan få takke 
                                                  og leve i hans
                                                  nåde!
                                                  
                                                  Halleluja!


                                                   
                                                  
                                                 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.