FRUKT?

 

Jeg leser Bibelen. Der ser det ofte ut som vi må gjøre noe, få til noe. Og det ser ut som en kommando.

Samtidig sier vi jo at frelsen er gratis og ufortjent, og at vi ikke skal eller kan gjøre noe selv.

Men hvordan skal vi forstå det når det for eksempel står: "Synden skal ikke herske over dere!"

Er ikke dette et påbud, en kommando?

En bibel-lærer som kunne gresk, forklarte at her brukes ordet "skal" her er brukt i betydningen: "det kommer til å bli." 

Altså: Ved nåden kommer det til å bli slik at synden ikke hersker over dere. 

"For" vi er ikke under loven, vi er ikke under noe krav eller bud nå. Vi er under nåden.

Vi kan altså forstå verset slik:

For synden kommer ikke til å herske over dere, for dere er ikke under loven (kravene), men under nåden. Rom 6.

Det betyr ikke at vi er syndfrie. Men ved Jesu nåde har vi fått et nytt liv, det som Bibelen kaller å bli født på ny. Det har skjedd en ny fødsel. Og det er dette som er vårt "jeg" nå. Det er vår nye identitet.

Jeg synes at dette er så stort å se inn i. Jesus selv har tatt bolig i oss ved sin Ånd. Og derfor kommer hans lys til å stråle fram fra våre liv.

Dette er Guds verk.

Jesus brukte mange bilder på dette. Han sa for eksempel at: Dere er verdens lys! Eller: Dere er jordens salt!

Han bruker også vintreet som et bilde på dette. Da jeg var ung hørte jeg det ofte slik: Jesus er stammen og vi er grenene. Men Jesus sa det på en annen måte. Han sa at HAN er vintreet. Da er jo han både roten, stammen og grenene. Men så sier han noe helt merkelig. Han som er hele treet, også grenene, han sier at vi er grenene.

Vi er blitt ett med ham. Vi er en del av treet.

Gud ber oss ikke om å prøve å oppfylle noe bud, i tillegg til nåden. Men vi har fått et nytt liv, på grunn av nåden. Og derfor blir det frukt i våre liv. Derfor sa Jesus at det skal strømme levende vann ut fra den som tror på ham.

Vi føler ikke at dette kan stemme. Men vi kan faktisk bare få se inn i hvordan Gud ser på det. Og falle til ro med det.

Når Jesus for eksempel sa: "Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre," så er ikke det en lov eller et nytt krav som vi må prøve å oppfylle. Men det er en ny virkelighet som vi har kommet inn i og som vi skal få regne med. For ved evangeliet er "Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt." Rom 5.5.

Jesus sa: 

"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt." Joh.5.55.

Vi synes hele tiden at vi må prøve å forbedre oss. Om ikke for å bli frelst, så for å bli mer seirende kristne.

Derfor er det nyttig å legge merke til kvaliteten på treverket i dette vintreet som Jesus snakket om. 

Bibelen sier oss noe om hvordan treet, eller veden i vintreet er.

"Hva er vintreet fremfor andre trær? ... Tar en vel ved av det for å bruke den til emne? Eller lager noen en nagle av den til å henge noe redskap på?"

Svaret er at selve treet er så dårlig, at en snekker ikke kan bruke det til noe. Han kan ikke en gang bruke det til å lage en nagle eller knagg til å henge et redskap på. 

Esekiel 15.1 ff.

Men det er på vintreet de fine drueklasene vokser fram.

Når grenen blir podet inn i treet, flyter sevjen ut i grenene, slik at det blir saftige og duftende drueklaser.

Grenen er ikke i stand til dette. Men forbindelsen med treet, fører til dette.

Når vi får se inn i nådens budskap om han som fullførte alt for oss på korset, podes vi inn som en gren på han, på vintreet, som er han. Og da flyter hans liv inn i oss. Og det blir rik frukt.

Vi skal altså ikke prøve å forbedre oss selv. Det er like unyttig som å forbdre den dårlige kvaliteten på veden i vintreet.

Men ved å høre og ta til oss nåde-ordet om frelsen, blir Jesus selv vår helliggjørelse.

Dette ønsket jeg lenge å skrive en sang om. Etter noen år kom det noen vers:

 

Vårt liv, det nye livet.

1.

Vårt liv, det nye livet

er ditt, og du er nær.

Vi er i deg og lever

i det du er og gjer.

Ja, alt er vel i Herren

for vi er poda inn

mot sevja i eit vintre

der du er saft og vin.

2.

Ja, alt er vel i Herren,

for drikken som vi får

har runne i di åre

og var i dine sår.

Der har vi vunne livet,

der er vår frelsesgrunn.

Og drikken frå ditt vintre

er smaken i vår munn.

3.

Di saft skal bli til ranker

med druer på ditt tre.

Og vi får vera greiner

og bera det du gjev.

Når frukta di blir moden

og det er tid for haust,

da takkar vi deg, Herre,

for alt du gav så raust.

 

Kristin Reitan

2010.

 

"Dere er hans verk, ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og vår forløsning." 1.Kor 1.30-31.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.