Det koster alt

Det koster alt 
                                           1.
                                           Det koster alt å være din
                                           når alt som fanger lysten min
                                           får tak i meg og det jeg ser
                                           er lokkende og lover mer.
                                           2.
                                           Det koster alt, jeg er som blind
                                           og skygger følger dagen min.
                                           Jeg kjemper, men jeg klynger meg
                                           til ordene om korsets vei.
                                           3.
                                           Det koster alt, men alt jeg får
                                           er gjennomlyst av korsets sår.
                                           Jeg ser at graven som er tom,
                                           er fylt av lys fra han som kom.


                                           Kristin Reitan
                                           Molde 2009/11

                                           Mel: Eilert Tøsse.
                                                   


                                          "Dette skriver vi for dere 
                                           for at deres glede
                                           kan være fullkommen.

                                           Og dette er det budskapet 
                                           vi har hørt av ham 
                                           og forkynner dere: 

                                           Gud er lys, 
                                           og det er ikke
                                           noe mørke i ham.

                                           Dersom vi sier at 
                                           vi har samfunn med ham,
                                          
                                           men vandrer i mørket, 
                                           da lyver vi og gjør
                                           ikke sannheten.

                                           Men dersom 
                                           vi vandrer i lyset, 
                                           likesom han
                                           er i lyset, 

                                           da har vi 
                                           samfunn med
                                           hverandre,

                                           og Jesu, 
                                           hans Sønns blod 
                                           renser oss fra 
                                           all synd.

                                           Dersom vi sier 
                                           at vi ikke har synd, 
 
                                           da bedrar
                                           vi oss selv, 

                                           og sannheten 
                                           er ikke i oss.

                                           Dersom vi bekjenner 
                                           våre synder, 

                                           er han trofast 
                                           og rettferdig, 

                                           så han 
                                           forlater oss 
                                           syndene

                                           og renser oss 
                                           fra all urettferdighet.

                                           Dersom vi sier 
                                           at vi ikke har syndet, 

                                           så gjør vi ham
                                           til en løgner, 

                                           og hans ord 
                                           er ikke i oss.

                                           Mine barn! 
  
                                           Dette skriver jeg 
                                           til dere 

                                           for at dere ikke 
                                           skal synde. 

                                           Og hvis noen synder,
                                           har vi en talsmann 
                                           hos Faderen, 

                                           Jesus Kristus,
                                           Den Rettferdige.

                                           OG HAN ER 
                                           EN SONING FOR 
                                           VÅRE SYNDER,
 
                                           OG DET IKKE BARE 
                                           FOR VÅRE, 

                                           MEN OGSÅ 
                                           FOR HELE
                                           VERDENS."
                                                 
                                           1.Joh.1.4-2.2.


                                           Jesus ba oss om
                                           å ta vårt kors opp
                                           og følge ham.

                                           Nåden er gratis.

                                           Der får vi 
                                           se inn i

                                           den fullkomne 
                                           gleden.

                                           Men vi kommer 
                                           også til å merke
                                           at livet med Jesus
                                           er en smal vei.

                                           Det er noe i oss
                                           som protesterer
                                           når vi hører det.

                                           Noe i oss
                                           vil lyde,

                                           og noe 
                                           vil ikke.
                                          
                                           Det blir en
                                           indre kamp. 
                                          
                                           Det vi kjenner
                                           som vanskeligheter
                                           i etterfølgelsen,
                                        
                                           trengsler 
                                           for Jesu skyld,

                                           kaller Jesus et kors.

                                           Og så ber han oss om
                                           å bære våre kors.

                                           Vi får del i en
                                           jublende glede, ja,
                                           
                                           men vi vil også merke
                                           lidelse i etterfølgelsen.

                                           Da kan veien kjennes
                                           trangere enn det
                                           vi hadde tenkt oss.

                                           Og det liker vi ikke.

                                           Men han arbeider 
                                           med oss

                                           både for å gjøre 
                                           oss villige,

                                           og i stand til,

                                           å bli i hans vilje.

                                           Dette er ikke 
                                           lett for oss.
                                        
                                           Det blir ikke
                                           uten smerte.
  
                                           Slik leser vi det
                                           i Guds bok til oss:
 
                                          "Men er vi barn, 
                                           da er vi også arvinger. 
                                                          
                                           Vi er Guds arvinger
                                           og Kristi medarvinger,

                                           så sant vi lider 
                                           med ham,

                                           for at vi også 
                                           skal herliggjøres
                                           med ham.
                                               
                                           For jeg er 
                                           overbevist om 
                                           at den nåværende 
                                           tids lidelser

                                           ikke er for noe å regne

                                           mot den herlighet 
                                           som skal bli åpenbart
                                           på oss."
                                              
                                           Rom.8.17-18. 


                                           Vi snubler,
                                           vi faller.

                                           Et Guds barn
                                           vil kjenne sorg 
                                           ved å merke sin
                                           ufullkommenhet.

                                           Vi merker at vi har 
                                           et kjød, som de
                                           kalte det før.

                                           Vi er altså ikke
                                           syndfrie i vår ferd.

                                           Ikke i tankene heller.

                                           Den Hellige Ånd
                                          "overbeviser om synd".

                                           Slik er det formulert
                                           i Bibelen.

                                           Vi merker det 
                                           og erkjenner hver dag
                                           at vi er syndere.

                                           Men den synd vi vet om
                                           i kjempende erkjennelse
                                           og bønn om tilgivelse,

                                           er tilgitt.

                                           Den skjulte synd,
                                           den vi ikke vet om,
                                           er dekket av Jesu sår,
                                           den også.

                                           Det ordet jeg sa
                                           og de tankene jeg fikk
                                           som jeg syntes var de rette,
                                           de var kanskje ikke det
                                           i Guds øyne.

                                           Han vet om vår
                                           manglende visdom.
                                           
                                           Vi ser ofte ikke vår synd
                                           og våre mangler.

                                           Men vi er likevel
                                           rettferdige,
                                           sier Jesus!

                                           Jesus er vår Frelser!

                                           
                                           I min ungdom sang vi slik:

                                           1.
                                           Meg til frelse jeg intet vet 
                                           uten deg, Guds Lam.
                                           Ene i din rettferdighet
                                           skjules all min skam.

                                           2.
                                           Helt tildekket i dine sår,
                                           hvorfra blodet fløt.
                                           Frelst av nåde
                                           jeg salig står
                                           midt i all min nød.
                           
                                           Slik er min fred.
                                           Slik er min frihet.

                                           Men Gud gir meg ikke
                                           frihet til å godta synd.

                                           Han gir meg ikke frihet
                                           til å ikke bry meg om
                                           hva som er synd.

                                           Hvis jeg vet at noe er synd
                                           og begynner å tenke 
                                           at det ikke er så nøye,
                                        
                                           da er fristelsen
                                           farligere.


                                           ...


                                           Et Guds barn som stadig
                                           får se synden som synd,
                                           vil faktisk føle seg 
                                           svært syndig i perioder.

                                           Vi får se 
                                           at vi ikke en gang
                                           får til å angre,

                                           ja, at vi 
                                           liker synden.

                                           Men vi forskrekkes 
                                           også over at vi er slik.

                                           Og så må vi bare 
                                           si det som det er,
                                           til Gud.

                                           Da er Jesus hos oss 
                                           med sin hånd,

                                           slik som han var 
                                           hos Peter da han sank
                                           nedover og nedover
                                           i de store bølgene.

                                           Gud viser oss
                                           både hvem vi er,

                                           og hva frelsen er.

                                           Han har grepet oss,
                                           og han skal bære oss
                                           helt til vi er hjemme
                                           hos ham,

                                           i fryd og glede!
                                           
                                           For alltid!

                                           På grunn av
                                           Jesu blod!


| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.