To hender i kvarandre

To hender i kvarandre                                                  1.
                                                  To hender i kvarandre,
                                                  to andlet i Guds hus.
                                                  Vi står for Herrens åsyn
                                                  som brudgom og som brud.
                                                  I kjærleik vil vi leve,
                                                  i kjærleik er vi eitt.
                                                  Og i Guds andlets lys og glans
                                                  er bøna som vi bed,
                                                  om di signing og din fred.
                                                  2.
                                                  To tankar mot kvarandre
                                                  og augo vendt mot Gud.
                                                  Vi står for jord og himmel
                                                  og seier ord med fryd.
                                                  I kjærleik vil vi svare,
                                                  i kjærleik er vårt ja.
                                                  Og i Guds andlets glød og brann
                                                  er bøna som vi bed,
                                                  om din kjærleik og din fred.
                                                  3.
                                                  Ei framtid for kvarandre,
                                                  eit ansvar og ein veg.
                                                  Vi kjenner dine hender
                                                  og kviler våre der.
                                                  I løftet er vår framtid,
                                                  i nåden er vi eitt.
                                                  Og frå din kross skin det eit lys
                                                  mot bøna som vi bed,
                                                  i ditt nærvær og din fred.
                                                  4.
                                                  Eit ord frå våre lepper,
                                                  to ja som blir til eitt,
                                                  og hender som finn saman
                                                  i alvor og i leik,
                                                  i lyset frå din kjærleik
                                                  og alt som er av deg.
                                                  Og i ditt andlet er eit svar
                                                  for oss og for vår veg,
                                                  i din herlegdom og fred.

                                                  Kristin Reitan 2007
               
                                                 
                
                                               
                                                          😀                                                 "Og Gud skapte
                                                  mennesket
                                                  i sitt bilde,

                                                  i Guds bilde
                                                  skapte han det,

                                                  til mann og kvinne
                                                  skapte han dem.

                                                  Og Gud velsignet dem."

                         
                                                  1. Mos 1.


    
                                                         😀


                                
                                                  Fra Salme 45:
                                                  
                                
                                                 "En sang om kjærlighet.

                                                  Mitt hjerte 
                                                  strømmer over
                                                  av vakre ord"
                                                
                                                 
                                                  Høysangen 1:
                                                
                                                 
                                                 "Å, ville han bare
                                                  kysse meg

                                                  med kyss
                                                  av sin munn!

                                                  For din kjærlighet
                                                  er bedre enn vin."

                                       

                                                  Høysangen handler om
                                                  brud og brudgom.
 
                                                  Og brud og brudgom
                                                  er i Bibelen også
                                                  et bilde på Jesus 
                                                  som brudgom,

                                                  og de som er frelst
                                                  ved hans forsoningsverk,
                                                  er bruden.

                                                  Slik er mennesket
                                                  og livet her på jorden
                                                  slik det var tenkt
                                                  før syndefallet,
                                                  et bilde på Gud
                                                  og hans tanker
                                                  for oss.

                                                  Etter syndefallet
                                                  merker vi at alt det vakre
                                                  kan gå i stykker.
                 
                                                  Men Gud har 
                                                  en frelsestanke
                                                  inn i våre liv,

                                                  og inn i evigheten.
                                                 

                                                  En nyskapelse.
                                                
                                                  En ny himmel
                                                  og en ny jord
                                                  skal tre fram.

                                                  Hans godhet
                                                  og rettferdighet                                              
                                                  blir da en erfart
                                                  glede og fryd
                                                  som aldri tar slutt.      
                    
                                                  Der vil våre hjerter
                                                  strømme over
                                                  av vakre ord.

                                                  Her, på denne
                                                  jorden,

                                                  får vi en forsmak
                                                  på denne gleden.
 
                                                  Brudgommen
                                                  gleder seg over
                                                  sin brud,

                                                  og bruden
                                                  fryder seg i
                                                  sin brudgom.

                                                  Og for den som 
                                                  lever alene og
                                                  ikke har brudens
                                                  og brudgommens 
                                                  glede, 

                                                  har han tenkt ut 
                                                  en annerledes gave.

                                                  En nådegave.

                                                  Hans kjærlighet gir,
                                                  i sin velsignelse,
                                                 
                                                  en dyp innsikt i
                                                  og glede over 
                                                  Guds kjærlighet.

                                                  Han beskriver
                                                  den slik:

                                                 "Min elskede er min
                                                  og jeg er hans"

                                                 "Han har ført meg inn
                                                  i vinhuset,
                                                  og hans banner over meg  
                                                  er kjærlighet."
 
                                                  Høysangen 2.


                                                  Brudgommen gleder
                                                  seg over den brud
                                                  han har vunnet seg.

                                                  På grunn av
                                                  frelsen,
                                 
                                                  på grunn av
                                                  den hvite kappen
                                                  han kler oss i,
 
                                                  sier han dette
                                                  til sin brud:

 
                                                 "Alt er vakkert
                                                  ved deg,
                                                  min kjære.

                                                  Det er ikke noen
                                                  lyte på deg.
 
                                                  Kom med meg"                                                  Og hans kjærlighet
                                                  fryder seg:

                                                   
                                                 
                                                 "Du har vunnet
                                                  mitt hjerte,
                                                  min søster, 
 
                                                  min brud!
 
                                                  Du har vunnet
                                                  mitt hjerte

                                                  med et eneste
                                                  øyekast,

                                                  med en av kjedene
                                                  om din hals.
 
                                                  Hvor fager
                                                  din kjærlighet er,
                                                  min søster,
                                                  min brud!
 
                                                  Hvor mye bedre
                                                  er ikke din kjærlighet
                                                  enn vin.
 
                                                  Og duften 
                                                  av dine salver
                                                  er bedre enn alle
                                                  velluktende urter."
 
                                                  Høysangen 4.
 
       
                                                  En pyntet
                                                  hvitkledd brud
                                                  er et bilde på noe.
 
                                                  Et bilde på den frelse
                                                  vi får del i.
   
                                                  Han som velsigner
                                                  mann og kvinne
                                                  og gjør de to til ett,

                                                  han øser også sin 
                                                  velsignelse ut
                                                  i et liv med ham.       
                                       
                                                  Han velsigner
                                                  alle sine utvalgte!

                                                  Ikke slik 
                                                  at en kan unngå
                                                  vanskelige tider og
                                                  erfaringer.

                                                  Også dette 
                                                  beskrives
                                                  i Høysangen.

                                                  Men da lutres vi  
                                                  som ber om å få
                                                  være i hans vilje.

                                                  Han fører oss til
                                                  en rikere frukt

                                                  slik at vi får en 
                                                  større glede i ham
                                                  enn før,

                                                  en frukt til 
                                                  velsignelse
                                                  også for andre.

                                                 "Hvem er hun
                                                  som kommer opp
                                                  fra ørkenen,

                                                  og støtter seg 
                                                  på sin elskede?
 
                                                  Under epletreet
                                                  vekket jeg deg."
 
                                                  "En vingård hadde
                                                   Salomo i Ba'al Hamon."
                                                  
                                                  "Du som bor i hagene!

                                                   Venner lytter til din røst,
                                                   la meg høre den!

                                                   Fly, min elskede!
 
                                                   Vær som en gasell
                                                   eller en ung hjort
                                                   på fjell med
                                                   duftende urter!"
 
                                                   Slik slutter
                                                   Høysangen i
                                                   Bibelen.
 
                                                   Hans velsignelse
                                                   er vår glede!
 
                                                   Han er vår glede!
 
                                                 

Melodi og arr. av Gunnar Melbø.

Kopi av note: Gunnar Melbø.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.