Jesus er eit vintre

Jesus er eit vintre
                                                  1.
                                                  Jesus er eit vintre
                                                  og vår Far er vingardsmann
                                                  som veit om all den frukta han vil gje.
                                                  Han bed oss bli i orda hans
                                                  så viljen hans kan skje,
                                                  og reinsar oss som greiner på sitt tre.
                                                  2.
                                                  Vingardsmannen ser oss
                                                  og han veit at det gjer vondt
                                                  når gartnarhanda skjer
                                                  og alt er dulgt.
                                                  Men greina som må blø
                                                  og kjenne gartnaren si tukt
                                                  er den som snart skal bugne
                                                  full av frukt.
                                                  3.
                                                  Jesus er det sanne tre
                                                  med duft av liv til liv
                                                  og vi er poda inn til alt vi får.
                                                  Han let si sevje flyte
                                                  og den sæle frukt blir vår.
                                                  Han gjev så mykje meir 
                                                  enn vi forstår.


                                                  Kristin Reitan
                                                  Molde 2010


                                              

                                                  Jesus sa:
 
                                                 "Eg er vintreet,
                                                  de er greinene.

                                                  Den som 
                                                  vert verande
 
                                                  i meg,
                                                  og eg i han,

                                                  han ber 
                                                  mykje frukt.
                                                                  
                                                                                                                                         

                                                  Kvar grein 
                                                  som ber frukt,

                                                  reinsar han,

                                                  så ho skal bera
                                                  meir frukt."

                                             

                                             
                                                  Frelsa 
                                                  har Jesus fullført                                           
                                                  på krossen.

                                                  Vi får frelsa
                                                  og livet i han
                                                  heilt gratis

                                                  og ufortent

                                                  fordi Jesus
                                                  har sona 
                                                  all
                                                  vår synd.


                                                  Han kler oss
                                                  i si reine drakt

                                                  og slik står vi
                                                  for Den Heilage Gud          
                                                  som om vi aldri
                                                  har synda.


                                                  Syndarar
                                                  kan få nåde
                                                  for Jesu skuld.


                                                  Berre slik 
                                                  kan vi 
                                                  kvar dag
                                                  vera i han

                                                  og han
                                                  i oss

                                                  ved Den
                                                  Heilage
                                                  Ande.
                                                  
                                                  Slik er vi som
                                                  ei grein på han
                                                  som kallar seg
                                                  vintreet.
                                  
                                                  Han er 
                                                  vingardsmannen også,
                                                  og reinsar greina.
  
                                                 "Han tuktar oss
                                                  til gagn for oss

                                                  så vi skal få
                                                  del i hans
                                                  heilagdom.

                               
                                                  All tukt
                                                  tykkjest nok,

                                                  når ho står på,

                                                  ikkje å vera
                                                  til glede,

                                                  men til sorg.
 

                                                  Men sidan
                                                  gjev ho dei
                                                  
                                                  som har vorte
                                                  oppøvde
                                                  gjennom dette,

                                                  rettferds sæle
                                                  frukt."

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.