Vårt liv, det nye livet

Vårt liv, det nye livet
                                                       1.
                                                       Vårt liv, det nye livet
                                                       er ditt og du er nær.
                                                       Vi er i deg og lever
                                                       i det du er og gjer.
                                                       Ja, alt er vel i Herren
                                                       for vi er poda inn
                                                       mot sevja i eit vintre
                                                       der du er saft og vin.
                                                       2.
                                                       Ja, alt er vel i Herren,
                                                       for drikken som vi får
                                                       har runne i di åre
                                                       og var i dine sår.
                                                       Der har vi funne livet,
                                                       der er vår frelsesgrunn.
                                                       Og drikken frå ditt vintre
                                                       er smaken i vår munn.
                                                       3.
                                                       Di saft skal bli til ranker
                                                       med druer på ditt tre.
                                                       Og vi får vera greiner
                                                       og bera det du gjev.
                                                       Når frukta di blir moden
                                                       og det er tid for haust,
                                                       da takkar vi deg Herre
                                                       for alt du gav så raust.

 
                                                       Kristin Reitan
                                                       Molde 2010                                                       Guds tanke for oss
                                                       er kjærlighet.

                                                       
                                                       Og han bruker 
                                                       de fineste bildene
                                                       i sitt eget skaperverk
                                                       for å beskrive 

                                                       kjærligheten.

               
                                                       Drueklaser  
                                                       på vintreet
                                            
                                                       er noe av 
                                                       det fineste.

                                                       Ja, all frukt
                                                       som han lar
                                                       vokse fram.
                                                        

                                                       I Høysangen 7
                                                       står det at vi kan gå
                                                       til vingårdene:


                                                      "La oss gå til vingårdene.

                                                       La oss se om vintreet
                                                       har satt skudd,

                                                       om blomstene er
                                                       sprunget ut,

                                                       om granateplene
                                                       blomstrer!

                                                       Der vil jeg gi deg
                                                       min kjærlighet.


                                                       Alrunene dufter,
                          
                                                       og over våre dører er
                                                       alle slags utsøkte frukter
                                                       
                                                       både nye og gamle.

                                                       Min elskede,

                                                       jeg har gjemt dem
                                                       til deg."


                                                       
                                        
                                                       Før Jesus
                                                       skulle lide og
                                                       dø på et kors
                                                       for vår skyld,

                                                       sa han:


                                                       Lukas 22:     

                                                      "For jeg sier dere:

                                                       Fra nå av skal jeg 
                                                       aldri mer drikke
                                                       av vintreets frukt

                                                       før Guds rike 
                                                       kommer.

                                                       Og han tok et brød,
                                                       takket og brøt det,
                                                       ga dem og sa:

                                                       Dette er mitt legeme,
                                                       som blir gitt for dere.

                                                       Gjør dette til minne
                                                       om meg!

                                                       Likeså tok han 
                                                       begeret etter                     
                                                       aftensmåltidet
                                                       og sa:

                                                       Dette begeret er 
                                                       den nye pakt
                                                       i mitt blod,

                                                       som utgytes
                                                       for dere."

                             

                                                       Jesus åpenbarte seg
                                                       mange ganger for sine
                                                      
                                                       etter sin 
                                                       oppstandelse.
                                                       
                                                       En gang satt han
                                                       sammen med to menn
                                                       som var så triste 
                                                       og nedbøyde.

                                                       De hadde gått 
                                                       sammen på veien
                                                       til Emmaus,

                                                       og da de kom fram
                                                       satte de seg ned
                                                       for å spise:


                                                       Lukas 24:

                                                      "Og det skjedde da
                                                       han satt til bords
                                                       med dem,

                                                       da tok han brødet, ba
                                                       velsignelsesbønnen
                                                       og brøt det og ga dem.

                                                       Da ble øynene 
                                                       deres åpnet,

                                                       og de kjente ham.

                                                       Så ble han usynlig
                                                       for dem.

                                                       Og de sa til hverandre:

                                                       Brant ikke vårt hjerte
                                                       i oss da han talte til oss
                                                       på veien og åpnet
                                                       Skriftene for oss!"
 

                                                       Det blir stor glede

                                                       når han åpner 
                                                       våre øyne 

                                                       og vi får se 
                                                       Jesus!
                                                       


                                                       Høysangen 7:

                                                      "Der vi jeg gi deg
                                                       min kjærlighet."
                                                 
Der har vi funne livet.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.