Et halleluja

Et halleluja

                                              1.
                                              Et halleljua er lagt i munnen.
                                              På brudens lepper er Herrens navn.
                                              Det glade gjensvar til han, vår brudgom,
                                              er i det hjertet som elsker ham.
                                              Han kom og ga oss 
                                              sitt ord som gave,
                                              som liv og kjærtegn i fra et kors. 
                                              Vi er en lovsang og har vår glede
                                              i dette fullbrakt han ga til oss.
                                              2.
                                              Nå synger bruden sin nye lovsang
                                              ved denne røsten fra han som led.
                                              Hans rop til jorden 
                                              har blitt vår glede
                                              og vi er favnet av kjærlighet.
                                              Det er som kjærtegn,
                                              som milde vinder
                                              for den som hører hans gode ord.
                                              Hans navn skal ligge på våre lepper
                                              som takk og lovsang i oss som tror.

                                              Kristin Reitan
                                              Molde 2012
                                             "Hør, der er min elskede!" 

                                              Fra Salomos Høysang,
                                              Bibelen.
                                    
                                              Slik taler brudgommen 
                                              til sin brud.

                                              Og slik taler Gud til oss.

                                              Brud og brudgom er 
                                              et bilde på
                                              vårt forhold til Gud.

                                              Det forholdet 
                                              som ble ødelagt
                                              da menneskene 
                                              falt i synd,

                                              men som ble 
                                              gjenopprettet
                                              av Gud selv
                                              da han sendte
                                              sin Sønn til oss. 

                                              Han kom for 
                                              å redde oss,
                                              for å frelse.

                                              De som tror 
                                              på Jesus,
                                              kaller Gud
                                              sin brud.
                                             
                                              Bibelen er 
                                              kjærlighetens 
                                              språk til oss.
                                             
                                              Den kjærlighet
                                              som ga seg selv
                                              i døden for oss,
                                              og som driver 
                                              frykten ut.

                                              Han driver ut den
                                              frykten for Gud
                                              som er redd 
                                              for straff.
 
                                              Den straffen vi 
                                              alle fortjener.
                                              
                                              Vi trenger ikke
                                              å frykte for dom
                                              og fortapelse mer.

                                              Jesus har båret
                                              alle våre synder 
                                              opp på et kors, 

                                              han har sonet alt
                                              og gir oss alt
                                              ufortjent,

                                              som en gave.
                                             
                                              Han gir full visshet
                                              om at vårt forhold
                                              til Gud er i orden.
                                              
                                              Frykt for
                                              fordømmelse
                                              blir byttet ut
                                              med en visshet
                                              om å være frelst,
                                              og dypt elsket.

                                              Derfor sier 
                                              Guds ord:
                                             
                                             "Det er ikke frykt 
                                              i kjærligheten."
                                             
                                              Kjærligheten 
                                              er fra ham.

                                              Det er Guds   
                                              gave til oss.

                                              En visshet blir
                                              lagt inn i oss
                                              av Gud selv, 
                                              ved hans Ånd.
 
                                              Det skjer                                           
                                              når vi hører
                                              Ordet om  
                                              vår synd 

                                              og hans nåde.
                                              
                                              For da får vi denne tro
                                              lagt inn i oss:

                                              Hans soning for
                                              våre synder er nok
                                              til vår frelse.
                                             
                                              Vi får se og eie
                                              Jesus og hans
                                              kjærlighet.                                         
                                              
                                              
                                              Bibelen sier det slik:
                           
                                           
                                             "Det som intet øye har sett 
                                              og det som intet øre har hørt, 
                                              og det som ikke kom opp
                                              i noe menneskes hjerte, 
                                              det har Gud beredt 
                                              for dem som elsker ham.

                                              Men for oss har Gud 
                                              åpenbart det ved sin Ånd." 

                                              1.Kor 2.                
                            
                      
                                              
                                              Edin Holme: 

                                              
                                              Den som Han 
                                              har sett
                                              kan intet friste,
                                              ringe synes siden
                                              alt han ser.

                                              Den som eier Ham
                                              kan allting miste
   
                                            - han begjærer siden
                                              intet mer.
         


| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.