Guds himmel

Musikk Eilert Tøsse.

 

                                              "Håpet ligger                                                

                                               ferdig for dere

                                               i himmelen."

                                               Kol 1.5.

 

                                               1.

                                               Guds himmel er livet som venter,

                                               der øynene mine får se

                                               det lyset som stråler imot meg

                                               som glimt av en evighet.

                                               Der løses mitt kors fra min nakke

                                               og han leger alt det som er,

                                               der ingen skal høre om tårer

                                               og ingen skal lide som her.

                                               2.

                                               Guds løfte er her i min trengsel

                                               og snart skal jeg høre den røst

                                               som hvisker så stille mot øret

                                               og kommer til meg med trøst,

                                               om han som er kongenes konge

                                               og ropte i Golgatas nød,

                                               det fullbrakt jeg en gang skal sanse

                                               i lekende glede og glød.

                                               3.

                                               Ja, der i Guds levende himmel

                                               har Jesus gjort ferdig et sted,

                                               og der skal jeg juble med engler

                                               om han som har blitt min fred.

                                               Som vann og som rennende bekker

                                               og sangen fra brusende hav

                                               skal røsten fra han som har vunnet

                                               da fylle den lengsel jeg har.

 

                                               Kristin Reitan

                                               Molde 2012

 

 

                                              "Deretter så jeg - og se:

     

                                               En stor skare

                                               som ingen kunne telle,

 

                                               av alle folkeslag

                                               og stammer og folk

                                               og tungemål.

 

                                               De sto for tronen

                                               og for Lammet,

 

                                               kledd i lange,

                                               hvite kapper,

 

                                               og med palmegreiner

                                               i sine hender.

 

                                               Og de ropte

                                               med høy røst og sa:

 

                                               Frelsen tilhører vår Gud,

 

                                               han som sitter på

                                               tronen, og Lammet.

 

                                               Alle englene

                                               sto omkring tronen

 

                                               og om de eldste

                                               og om de fire livsvesener, 

 

                                               og de falt ned for tronen

                                               på sitt ansikt

             

                                               og tilba Gud, og sa:

 

                                               Amen! Velsignelsen

                                               og herligheten

 

                                               og visdommen

                                               og takken og makten

 

                                               og styrken tilhører

                                               vår Gud i all evighet! 

                                               Amen.

 

                                               Og en av de eldste

                                               tok til orde og sa til meg:

 

                                               Disse som er kledd 

                                               i de lange hvite kappene 

 

                                               - hvem er de?

 

                                               Og hvor er de kommet fra?

 

                                               Jeg sa til ham:

                                               Herre, du vet det!

 

                                              Og han sa til meg:

 

                                              Dette er de som kommer

                                              ut av den store trengsel,

 

                                              og de har vasket sine kapper

                                              og gjort dem hvite 

                                              i Lammets blod.

 

                                              Derfor er de for Guds trone

                                              og tjener ham dag og natt

                                              i hans tempel,

 

                                              og han som sitter på tronen,

                                              skal reise sin bolig over dem.

 

                                              De skal ikke hungre mer,

                                              heller ikke tørste mer.

 

                                              Solen skal ikke falle på dem,

                                              eller noen hete.

 

                                              For Lammet,

                                              som er midt for tronen,

 

                                              skal vokte dem

                                              og føre dem

 

                                              til livets vannkilder.

 

                                              Og Gud skal tørke bort

                                              hver tåre fra deres øyne."

 

                                              Åpenbaringen 7.

 

                                             "Fra tronen hørte jeg

                                              en høy røst som sa:

 

                                              Se, Guds bolig er hos

                                              menneskene.

 

                                              Han skal bo hos dem,

                                              og de skal være hans folk,

                                              og Gud selv skal være hos dem 

                                              og være deres Gud.

 

                                              Han skal tørke bort hver tåre

                                              fra deres øyne.

 

                                              Og døden skal ikke være mer, 

                                              og ikke sorg og ikke skrik,  

                                              og ikke pine skal være mer.

 

                                              For de første ting 

                                              er veket bort.

 

                                              Og han som satt på tronen sa:

               

                                              Se, jeg gjør alle ting nye!

 

                                              Og han sier til meg:      

                                              Skriv! For disse ordene

                                              er troverdige og sanne.

 

                                              Så sa han til meg:

                                              Det er skjedd!

 

                                              Jeg er Alfa og Omega,

                                              begynnelsen og enden.

 

                                              Jeg vil gi den tørste

                                              å drikke av

                                              livets vannkilde

                                              for intet.

 

                                              Den som seirer,

                                              skal arve alle ting.

 

                                             Jeg vil være hans Gud,

                                             og han skal være min sønn.

 

                                             Men de feige og vantro

                                             og vanhellige og morderne

                                             og horkarene og trollmennene

                                             og avgudsdyrkerne og alle løgnere

 

                                            - deres del skal være

                                            i sjøen som brenner

                                            med ild og svovel."

 

                                            Åpenbaringen 21.3-8

 

                                           "Se, nå er nådens tid, se,

                                            nå er frelsens dag!"

 

                                            2.Kor 6.2               

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.