Du bærer

"Jeg vil bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte og bære og redde dere."Jes 46.4.
Musikk: Eilert Tøsse

                                              1.

                                              Du bærer oss som barn på jord

                                              i kjærlighetens hender.

                                              Du er i håp som viskes ut

                                              før natt og tvil du vender.

                                              I korte glimt og skjult er du.

                                              Vi blir hos deg og venter, Gud.

                                              Vår lengselstro er gjemt hos deg

                                              som frø i dine hender.

 

                                              2.

                                              Vi lever i vår Kristustro,

                                              men sanser ingen spirer.

                                              For tomheten er nattens nød

                                              i tapets vandringstider.

                                              Vi tørster etter å få se,

                                              en kilde å få drikke ved.

                                              Vi blir hos deg i tomhet, Gud,

                                              og venter dine tider.

 

                                              3.

                                              Og midt i nattens kalde jord

                                              er frøets liv og håpet.

                                              I dyp av død er våre liv,

                                              i dåpens grav vi våger

                                              å miste alt og overgi,

                                              og spørre hva din godhet vil.

                                              Din kjærlighet står opp i oss

                                              i gjennomstrålte tårer.

 

                                              Kristin Reitan

                                              Molde 2004

 

 

                                              Bibelen trøster.

 

                                              Gud sier at

 

                                             "all tukt synes vel,

                                              mens den står på,

                                              ikke å være til glede,

                                              men til sorg.

 

                                              Men siden gir

                                              den dem som

                                              ved dette

 

                                              er blitt oppøvd,

 

                                              rettferdighets

                                              salige frukt."

 

                                              Hebr 12.11.

 

                                              Jesu frelse

                                              kler oss i hans

                                              rettferdighet,

 

                                              og senere får vi 

                                              mer og mer

 

                                              av den frukt som  

                                              hans rettferdighet

                                              fører fram i våre liv.

                                              

                                              Når en troende

                                              blir tuktet,

                                              er det ikke straff.

 

                                              Tukten er av kjærlighet.

 

                                              Ordet tukt høres litt 

                                              negativt ut.

 

                                              Kanskje vi ikke har

                                              noe godt ord for dette 

                                              i vårt språk.

 

                                              Men det er som en  

                                              omsorgsfull omfavnelse

                                              fra kjærlige foreldre.

 

                                              De som ønsker å gjøre 

                                              alt til barnets beste.

                                              

                                              Men som av og til 

                                              også må gjøre noe 

                                              som barnet ikke liker,

                                              for å forme det.

 

                                              Slik er Gud.

 

                                              For oss kan det virke

                                              undøvendig å oppleve

                                              vanskelige dager,

 

                                              det smaker ikke

                                              så godt for oss.

 

                                              Men det står i et vers foran:

 

                                             "For den Herren elsker,

                                              den tukter han,

 

                                              han hudstryker hver sønn

                                              som han tar seg av."                                              

 

                                              Når dette skjer, er det

                                              vanskelig å forstå

                                              at Gud tar seg av oss.

 

                                              Vi kan føle oss

                                              som glemt.

 

                                              Ja, som forkastet.

 

                                              Men en troende som erfarer

                                              dette, vil ikke gå ut av

                                              en slik periode

                                              uten å få se inn i hvorfor

                                              han tar seg av oss på en for oss

                                              så merkelig måte.

 

                                              Mens vi er i det, vil vi føle sorg.

 

                                              Det synes jo som om 

                                              det bare er til sorg,

                                              og ikke til glede.

 

                                              Slik uttrykker også

                                              Bibelen dette:

 

                                             "All tukt synes vel

                                              mens den står på,

                                              ikke å være til glede,

                                              men til sorg."

 

                                              Hebr 12.11.

 

                                              Derfor fører det oss inn i

                                              mange vanskelige tanker

                                              og følelser.

 

                                              Og det vedvarer også,

                                              kanskje.

 

                                              Vi blir oppøvd i dette,

                                              står det. Så det er noe 

                                              som Herren ikke tar bort

                                              med det samme.

 

                                              Og vi opplever det

                                              igjen og igjen.

 

                                              Men, det kommer

                                              noe mer.

 

                                             "Men siden" står det.

                                            

                                              Siden skal vi få erfare,

                                              ja, bli overstrømmende

                                              glade.

 

                                              Det står noe om en frukt.

 

                                              Vi får se og smake

                                              en moden frukt. 

 

                                              Herren har

                                              holdt på med noe

                                              våre liv.

 

                                              Vi får se inn i noe nytt.

                                              Noe som er større enn

                                              de drømmene vi hadde

                                              for våre liv.

 

                                              Den frukten som

                                              Herren fører det

                                              fram til,

 

                                              kaller han den 

                                              prøvede tro.

      

                                              Det kalles også

                                              helliggjørelse,

 

                                              eller som her

                                              i hebreerbrevet:

                                              En salig frukt.

 

                                              Vi får se og smake

                                              hans gjerning.

 

                                              Ikke en bitter

                                              frukt.

 

                                              Han som er

                                              vår rettferdighet,

 

                                              gir oss rettferdighets 

                                              SALIGE frukt.

 

                                              Vi kan nok tenke

                                              at den er en rett troende,

                                              som slipper unna lidelse.

                                             

                                              Men er det slik?

 

                                              Stemmer dette?

 

                                              Bibelen forkynner at:

                                             

                                             "Hvis dere er uten tukt,

                                              som alle har fått sin del av,

                                        

                                              da er dere uekte barn,

                                              og ikke sønner."

 

                                              Og så sammenligner

                                              Bibelen altså

                                              det som Gud gjør,

 

                                              med det som også 

                                              gode foreldre gjør:

 

                                             "Vi hadde våre

                                              jordiske fedre

                                              til å tukte oss,

 

                                              og vi hadde ærefrykt

                                              for dem.

 

                                              Skal vi da ikke

                                              mye mer bøye oss

                                              for Åndenes Far,

                                              så vi kan LEVE?"

 

                                              Derfor er vi

                                              frimodige i trengsel.

 

                                             "Med blikket

                                              festet på Jesus,

 

                                              han som er

                                              troens opphavsmann

                                              og fullender."

 

                                              Hebr.12.2.

 

                                              Han skal føre oss slik at 

                                              hans kjærlighet

                                              står opp i oss

 

                                              i gjennomstrålte tårer.

 

                                              Dette er til fulle

                                              min erfaring.

             

                                              Vi kan få stole på ham

                                              midt i det uforståelige.

 

                                              For han vil selv fullføre

                                              det verk han har begynt på

                                              i oss.

 

                                              Og dette verket

                                              kan han bare fullføre 

                                              i vår skrøpelighet.

 

                                              Han vil at vi skal være

                                              fullstendig avhengige

 

                                              av noe utenom

                                              oss selv.

                                             

                                              Avhengige av Gud.

                                             

                                              Det står til og med

                                              at det er han som skal

                                             "gjøre det."

 

                                              Han ber oss derfor om

                                              å vente på HAM

 

                                              - og det som

                                              HAN gjør.

 

                                              Vår frihet er 

                                              at vi hverken kan

                                              tenke ut veien

                                              

                                              eller få til noe

                                              av dette.

                                           

                                              Hans gjerning 

                                              er å vise oss

                                              vår skrøpelighet,

 

                                              slik at vi ser 

                                              at vi er hjelpeløse.

 

                                              Slik får hans kraft

                                              komme til!

 

                                              Og slik blir alt

                                              av Gud.

                  

                                              Av hans nåde

                                              og til hans

                                              ære!

  

                                              I uforståelig sykdom,

                                              tap og lidelse,

 

                                              og det som vi kaller

                                              å ikke få bønnesvar,

 

                                              det kan være Guds måte 

                                              å lede oss på.

                                              

                                              Job erfarte dette, 

                                              og Bibelen forkynner

                                              han som et forbilde

                                              og et eksempel.

 

                                              Jobs bok er

                                              en stor trøst.

 

                                              Vi får et glimt

                                              inn i et budskap.

                                              Vi får se Guds verk

                                              i Jobs liv og hvilke

                                              velsignelser han og

                                              hans venner fikk

                                              til slutt.

                                              

                                              Jobs venner bøyde seg

                                              de også til slutt,

 

                                              da de fikk høre

                                              at det var Job som hadde

                                              talt rett om Gud.

 

                                             Og da fikk også de del i

                                             den samme tilgivelse

                                             og frelse som Job eide.

 

                                             Frukten av alt dette

                                             ble både til helliggjørelse

                                             for Job, og til frelse 

                                             for hans venner.

 

                                             Guds plan er så

                                             underfull, og jeg ønsker

                                             derfor å be om å få være i

                                             hans vilje, selv om det

                                             også blir slik for meg

                                             som det ble for Job.

                                        

                                             Også det nye testamente

                                             forkynner Jobs bok.                          

              

                                              * * * * 

                                                   

                                             Her er bibelavsnittet

                                             jeg har sitert fra,

                                             i sammenheng:

 

                                             Hebreerbrevet:

 

                                            "Dere har glemt 

                                             den formaningen

                                             som taler til dere

                                             som til barn:

 

                                             Min sønn! forakt ikke

                                             Herrens tukt,

 

                                             og mist ikke motet

                                             når du refses av ham.

 

                                             For den Herren elsker,

                                             den tukter han,

 

                                             og han hudstryker hver sønn

                                             som han tar seg av.

 

                                             Det er for tuktens skyld

                                             at dere tåler lidelser.

 

                                             Gud handler med dere

                                             som med sønner.

 

                                             For hvem er vel den sønn

                                             som hans far ikke tukter?

 

                                             Men hvis dere er uten tukt,

                                             som alle har fått sin del av,

                                             da er dere uekte barn,

                                             og ikke sønner.

 

                                             Dessuten: Vi hadde våre

                                             jordiske fedre til å tukte oss,

                                             og vi hadde ærefrykt for dem.

 

                                             Skal vi ikke da mye mer

                                             bøye oss for åndenes Far,

                                             så vi kan leve?

 

                                             For de tuktet oss jo bare

                                             for en kort tid

 

                                             slik som de fant det

                                             rett og riktig.

 

                                             Men han tukter oss

                                             til vårt gagn,

 

                                             for at vi skal få del i

                                             hans hellighet.

 

                                             All tukt synes vel,

                                             mens den står på,

 

                                             ikke å være til glede,

                                             men til sorg.

 

                                             Men siden gir den dem

                                             som ved dette

                                             er blitt oppøvd,

 

                                             rettferdighets

                                             salige frukt.

 

                                             Rett derfor opp

                                             de slappe hender

                                             og de svake knær!

 

                                             La deres føtter gå

                                             på rette veier,

                                             så det halte ikke

                                             vris av ledd,

 

                                             men heller blir

                                             helbredet.

 

                                             Jag etter fred

                                             med alle,

 

                                             og etter

                                             helliggjørelse.

 

                                             For uten hellgiggjørelse

                                             skal ingen se Herren.

 

                                             Se til at ingen forspiller

                                             Guds nåde."  

 

                                             Hebreerbrevet 12.5-15.

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.