Gud smiler

      

                                                 1.

                                                 Gud smiler mot mitt andlet,

                                                 eg ser han i hans Ord,

                                                 forsona og i kjærleik

                                                 mot ei forkomen jord.

                                                 Mitt hjarta ser ein kjortel

                                                 som er så rein og fin,

                                                 for no ser eg mot krossen

                                                 og Jesus er mitt lin.

                                                 2.

                                                 Den kjærleiken som smiler

                                                 mot jorda og mot meg,

                                                 er Jesus og hans soning,

                                                 han løyner meg i seg.

                                                 No eig eg all hans signing,

                                                 no jublar englekor,

                                                 for eg er i hans nåde,

                                                 mi kvile er Guds Ord.

 

                                                 Kristin Reitan

                                                 Molde 2015

 

                                                 Byen Jerusalem er et navn,

                                                 eller et bilde, på de som har

                                                 fått se Jesu frelsesverk.

 

                                                 De som Jesus kaller

                                                 sin brud!

 

                                                 Derfor står det "henne" 

                                                 om Jerusalem.

 

                                                 Om menigheten,

                                                 de frelste,

                                                 Jesu egen brud,

                                                 skrev Jesaja:

 

                                                "Gled dere med Jerusalem

                                                 og juble over henne,

                                                 alle dere som elsker henne!

 

                                                 Fryd dere, ja, 

                                                 fryd dere med henne,

                                                 alle dere som sørger

                                                 over henne!

 

                                                 Så skal dere få die

                                                 og bli mettet

                                                 av hennes lindrende 

                                                 bryst,

                                                 

                                                 suge og glede dere

                                                 ved hennes store

                                                 herlighet.

 

                                                 For så sier Herren:

 

                                                 Se, jeg lar fred

                                                 komme over henne

                                                 som en flod

 

                                                 og hedningenes herlighet

                                                 som en overstrømmende

                                                 bekk.

 

                                                 Og dere skal få die,

                                                 på armen skal dere bli båret,

                                                 og på fanget skal dere bli

                                                 kjærtegnet.

 

                                                 Som en mor 

                                                 trøster sitt barn,

                                                 slik vil jeg 

                                                 trøste dere.

 

                                                 I Jerusalem

                                                 skal dere få trøst.

 

                                                 Dere skal se det,

                                                 og deres hjerte

                                                 skal fryde seg.

 

                                                 Deres ben skal bli

                                                 frodige som gresset.

       

                                                 Det skal kjennes 

                                                 at Herrens hånd er med

                                                 hans tjenere.

 

                                                 Men han skal bli vred

                                                 på sine fiender.

 

                                                 Jesaja 66.10-14.

 

 

                                                 Jesaja skrev

                                                 at Guds frelse

                                                 kommer fra den byen

                                                 som han kaller

                                                 sin brud.

 

                                                 Den frelsen

                                                 som ble fullbrakt 

                                                 på et kors i Jerusalem.

  

                                                "Han ble såret

                                                 for våre overtredelser,

 

                                                 knust for våre

                                                 misgjerninger.

 

                                                 Straffen lå på ham,

 

                                                 for at vi

                                                 skulle ha fred,

 

                                                 og ved hans sår

                                                 har vi fått legedom."

 

                                                 Jesaja 53.

 

                                                 Legedommen

                                                 er den tilgivelsen vi får

                                                 for alle våre

                                                 synder.

 

                                                 Ved denne tilgivelse

                                                 blir vi frelst.

 

                                                 Til slike skrev Jesaja:

 

                                                "Trøst, trøst mitt folk!

                                                 sier deres Gud.

 

                                                 Tal vennlig til Jerusalem

                                                 og rop til henne at

                                                 hennes strid er endt,

 

                                                 at hennes skyld er betalt,

 

                                                 at hun av Herrens hånd

                                                 har fått dobbelt

                                                 for sine synder."

                 

                                                 Jesaja 40.1-2.

 

                                                 Derfor kunne han også si:

 

                                                "Stig opp på et høyt fjell,

                                                 du Sions gledesbud!

 

                                                 Oppløft din røst med kraft,

                                                 du Jerusalems gledesbud!

 

                                                 Rop høyt, frykt ikke!

 

                                                 Si til Judas byer:

                                                 Se, der er deres Gud!

       

                                                 Se, Herren kommer

                                                 med velde, 

 

                                                 og hans arm råder.

 

                                                 Se, hans lønn 

                                                 er med ham,

 

                                                 og hans gjengjeldelse

                                                 går foran ham.

 

                                                 Som en hyrde skal han

                                                 vokte sin hjord.

 

                                                 I sin arm skal han

                                                 samle lammene,

 

                                                 og ved sin barm

                                                 skal han bære dem.

 

                                                 De får som har lam,

                                                 skal han lede."

 

                                                 Jesaja 40.9-11.

                         

 

                                                "Jeg ber om

                                                 at vår Herre Jesu Kristi

                                                 Gud,

 

                                                 herlighetens Far,

 

                                                 må gi dere 

                                                 visdoms

 

                                                 og

                                                 åpenbarings

                                                 Ånd

 

                                                 til kunnskap

                                                 om seg,

 

                                                 og gi deres hjerter

                                                 opplyste øyne,

 

                                                 så dere kan forstå

                                                 hvilket håp 

                                                 han har kalt dere til,

 

                                                 hvor rik på herlighet

                                                 hans arv er

                                                 blant de hellige,

 

                                                 og hvor

                                                 overveldende stor

                                                 hans makt er

 

                                                 for oss

                                                 som tror,

 

                                                 etter virksomheten

                                                 av hans veldige

                                                 kraft.

 

                                                 Det var denne

                                                 han viste på Kristus

 

                                                 da han reiste ham opp

                                                 fra de døde

 

                                                 og satte ham

                                                 ved sin høyre hånd

                                                 i himmelen,

 

                                                 over all makt

                                                 og myndighet,

 

                                                 over alt velde

                                                 og herredømme

 

                                                 og over hvert navn

                                                 som nevnes,

 

                                                 ikke bare i

                                                 denne verden,

 

                                                 men også i den

                                                 kommende.

 

                                                 Alt la han

                                                 under hans føtter,

 

                                                 og ga ham

                                                 som hode

                                                 over alle ting

 

                                                 til menigheten,

 

                                                 som er

                                                 hans legeme,

 

                                                 fylt av ham

                      

                                                 som fyller alt

                                                 i alle.

 

                                                 Også dere

                                                 har han gjort

                                                 levende,

                                                 

                                                 dere

                                                 som var døde

 

                                                 ved deres

                                                 overtredelser

                                                 og synder."

 

                                                 Efeserne 1.17 - 2.1.

     

                                                "Velt din vei 

                                                 over på Herren

                                                 og stol på ham!

 

                                                 Han skal gjør det."

 

                                                 Salme 37.5.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.