Vi kastar våre såkorn

Vi kastar våre såkorn                                                     1.
                                                     Vi kastar våre såkorn
                                                     med eit blikk på dette Lam,
                                                     som gav seg sjølv i kjærleik 
                                                     og legg frøa i vår hand.
                                                     Kallet frå hans munn 
                                                     er småe såkorn sådd i jord,
                                                     og korna veks og mognar
                                                     i frå Herrens nådeord.
                                                     2.
                                                     Vi kastar våre såkorn
                                                     med ein takk for alt han bar,
                                                     og glimt i frå hans kjærleik
                                                     er i våre fotefar.
                                                     Orda frå hans munn
                                                     er nådens såkorn i vår hand,
                                                     og frukta av dei leppene
                                                     som lovar Herrens namn.

 
                                                     Kristin Reitan
                                                     Molde 2010
                                                     I det nye 
                                                     testamente
                                                     ser vi korleis
                                                     dei truande
                                                     ba til Gud:
                                                   
                                                     
                                                    "Gjev 
                                                     tenarane dine 

                                                     å tala ditt ord   
                                                     med stort frimod,

                                                     i det du
                                                     rettar ut 
                                                     handa di

                                                     for å
                                                     lækja

                                                     og gjera
                                                     teikn og
                                                     under

                                                     ved namnet 
                                                     til Jesus,
                                                     din heilage
                                                     tenar.

                                                     Og då dei 
                                                     hadde bede,

                                                     skalv staden der
                                                     dei var samla.
       
                                                     Og dei vart alle                                                                                                            fylte med den
                                                     Heilage Ande,

                                                     og tala Guds ord            
                                                     med frimod."

                                                     Og så står det
                                                     kva som skjedde
                                                     etter at dei hadde
                                                     sett Jesus dø for dei,
                                                     og sorga som vart til glede
                                                     da dei fekk sjå han
                                                     som den oppstandne.
                                                     
                                                     Den Heilage Ande 
                                                     kom over dei på pinsedag,
                                                     slik at dei forstod innhaldet i
                                                     det Jesus kom for å gjera.
                                                     No såg dei evangeliet
                                                     om hans frelse.
                                                     Og da kunne dei ikkje anna
                                                     enn å fortelja denne gleda vidare. 

                                                     Den Heilage Ande
                                                     gav dei å tala Guds ord
                                                     med frimod.
                                                 
                                                     Ved hans død og oppstode 
                                                     fekk dei også del i
                                                     Guds kjærleik 
                                                     og det vart godt
                                                     å væra til og å høyra til
                                                     i flokken av dei truande:


                                                    "Heile flokken
                                                     av dei som
                                                     var komne
                                                     til trua,

                                                     hadde 
                                                     eitt hjarte  
                                                     og éi sjel.
                 
                                                     Og ikkje ein einaste
                                                     sa at det han åtte,
                                                     var hans eige,

                                                     men dei hadde 
                                                     alt i lag.          

                                                     Med stor kraft
                                                     bar apostlane fram
                                                     vitnemålet om at
                                                     Herren Jesus
                                                     var stått opp,

                                                     og stor nåde
                                                     var over dei alle.
 
                                                     Det var heller ikkje
                                                     nokon mellom dei
                                                     som leid naud,

                                                     for alle som åtte
                                                     jord eller hus,

                                                     tok til å selja
                                                     og kom med pengane
                                                   
                                                     for det 
                                                     de hadde selt,                  

                                                     og la dei for
                                                     føtene til
                                                     apostlane.

                                                     Så delte dei ut
                                                     til kvar einskild
                                                     det han trong."
 
                                                     Slik var frukta
                                                     av Jesu død
                                                     på krossen.

                                                     Og vi kan få
                                                     same frukt ved
                                                     å høyra denne
                                                     bodskapen.

                                                     Det Jesus har gjort
                                                     gjev oss alt dette,

                                                     Den Heilage Ande
                                                     lengtar etter å vise
                                                     oss innhaldet og gje oss
                                                     frukta av evangeliet 
                                                     også i dag.                                                       * * * * *
                                                     

                                  
                                                     Dei som såg 
                                                     Jesu kross
                                                     og hans   
                                                     oppstode,
                                                    
                                                     dei såg
                                                     Guds 
                                                     kjærleik.
                                                   
                                                     Og dei fekk sjølv
                                                     Jesu kjærleik
                                                     ved den Ande
                                                     dei fekk.

                                                     Jesu Kristi Ande
                                                     er kjærleik.
                                                    
                                                  
                                                     Andens frukt
                                                     er kjærleik, glede,
                                                     fred.
                                                    
                                                     Evangeliet 
                                                     om Jesu kross
                                                     gjev frukt:
  

                                                    "Evangeliet
                                                     er kome til
                                                     dykk óg,

                                                     liksom det er
                                                     i heile verda,

                                                     og det 
                                                     ber frukt
                                                     og veks."

                                                     Grunnlaget
                                                     er det som Jesus 
                                                     har gjort.

                                                     Dette er den løyndom 
                                                     vi skal få sjå inn i
                                                     og som er vår 
                                                     uendeleg store glede
                                                     og rikdom:
                                                    
                                                    "Han er den som
                                                     fridde oss ut or
                                                     mørkets makt

                                                     og sette oss 
                                                     over i sin
                                                     kjære Sons rike.

                                                     I han har vi                        
                                                     utløysinga,

                                                     forlating
                                                     for syndene."
                                                  
                                                     Frå Kol.1.

                                                     Krossen er vår
                                                     frelse.

                                                     Ei gåve som 
                                                     er vår, ved tru.

                                                     Ikkje ved at vi
                                                     får til å tru,
                                                     men ved at vi får
                                                     sjå kva han gjorde
                                                     for oss og at vi skal
                                                     få dette gratis 
                                                     og ufortjent.

                                                     Og ei av fruktene
                                                     er kjærleik.

                                                     Gud gjev oss
                                                     sin kjærleik
                                                     ved Jesu kross.

                                                     Slik forklarar
                                                     Bibelen dette:
                                                               
                                                    "Guds kjærleik 

                                                     er utrend i
                                                     hjarto våre

                                                     ved 
                                                     Den Heilage
                                                     Ande,

                                                     som vart 
                                                     gjeven
                                                     åt oss.
                                                    
                                                     Rom 5.5.

 
                                                     Der evangeliet er,
                                                     der er Guds
                                                     kjærleik

                                                     i oss

                                                     og mellom oss.
                                                                                                         

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.