Trua mi er veik
                                                  1.
                                                  Trua mi er veik, eg vaklar
                                                  og må ropa på hans namn.
                                                  Da kjem Jesus nær og kviskrar:
                                                  Slik er trua sterk og varm.
                                                  2.
                                                  Alt i meg er svakt, eg tviler.
                                                  Gud er heilag, eg er redd.
                                                  Da kjem Jesus nær og kviskrar:
                                                  I min nåde er du kledd.
                                                  3.
                                                  Eg vil tene deg, men famlar.
                                                  Lei meg du, til rette stad.
                                                  Da kjem Jesus nær og kviskrar:
                                                  Eg vil vise vegen, ja!
                                                  4.
                                                  Eg kan vandre i din siger.
                                                  Du er trufast, du er sterk.
                                                  Da er Jesus nær og kviskrar:
                                                  Eg vil vise deg mitt verk.

                                                  Kristin Reitan
                                                  Molde, oktober 2016.                                                 
                

                                                 "HAN 
                                                  helbreder 
                                                  dem som har et
                                                  nedbrutt hjerte,

                                                  og forbinder deres
                                                  smertefulle sår."
                                                 
                                                  Salme 147.3


                                                  Jeg arbeider med 
                                                  å forstå ordet tro,
                                                  og skriver litt ..
                                                  Kladder litt ..

                                                  Siden er litt  
                                                  uferdig ...

                                                   ... 

                                                  Jeg kaller
                                                  mitt tema:


                                                  TRO?
                   

                                                  Hva er tro?

                                                  Er det noe
                                                  vi må få til?

                                                  En 
                                                  gjerning?

                                                  Bibelen
                                                  svarer:

                                                 "Ikke av 
                                                  gjerninger"

                                                 "men ved tro."

                                                  Og så står det
                                                  videre:

                                                 "så ingen skal
                                                  rose seg." 
                                                  
                                                  Ef.2.


                                                  Troen er altså ikke 
                                                  noe vi skal få til.

                                                  Å tale om troen
                                                  som en gjerning,
                                                  stenger alt for oss.

                                                  
                                                  Det er ikke av vår tro ..

                                                  Og derfor heller ikke 
                                                  noe vi kan rose oss av!


                                                  "Ved tro"
                                                  skrev jeg.

                                                  Det er ved
                                                  en annen.

                                                  Ved en annens
                                                  gjerning.

                                                  Ved Jesus.


                                                    * * * *


                                                  Jeg siterte verset
                                                  slik jeg husket det nå,
                                            
                                                  og måtte se 
                                                  etter om jeg
                                                  skrev det
                                                  riktig.

                                                  Står det 
                                                 "av" tro
 
                                                  eller 
                                                 "ved" tro?

                                                  Hvis det er "av" tro,
                                                  må vi jo undersøke
                                                  om vi kan finne noe
                                                  i vårt indre.

                                                  Noe Gud kan 
                                                  finne inne i oss,                                                                                                           for at han kan svare
                                                  på vår bønn.

                                                  Noe han kan godta
                                                  slik at vi kan bli frelst.
                                                                                                                  
                                                  Noe som kvalifiserer
                                                  oss ..

                                                  
                                                  Noe vi kan vise fram
                                                  for ham, for at han
                                                  kan svare på vår bønn?

                                                  Tro?

                                                  Kan "vår" tro,
                                                  som prestasjon,
                                                  frelse oss?

                                                  Eller føre til
                                                  bønnesvar
                                                  fra Gud .. ?
                                            
                                                  I så fall:

                                                  ville vi da trenge
                                                  en Gud som ble
                                                  korsfestet      
           
                                                  i vårt sted?
                    
                                                  Jeg åpner
                                                  Bibelen.
                                                  
                                                  Og finner
                                                  heldigvis
                                                  at det står:

                                                 "ved" tro. 
                                            
                                                  Det gir et
                                                  helt annet 
                                                  innhold.

                                                  Jeg ser for meg 
                                                  et lite barn
                                                  ved en elv.

                                                  Elva er stor.

                                                  Barnet ser elva 
                                                  som en hindring.

                                                  Det er umulig
                                                  å komme over.
                                                 
                                                  Men så får barnet
                                                  øye på sin far.

                                                  Han vil ta det
                                                  i sine hender
                                                  og redde det.
                                                 
                                                  Men barnet 
                                                  vegrer seg.

                                                  Vil likevel
                                                 "klare sjøl .." 
                                               
                                                  Vil ikke
                                                  ta imot hjelp.
                 
                                                  Og prøver å 
                                                  stikke av.

                                                  Gjemme seg.

                                                  Men far ser
                                                  etter barnet.

                                                  Han leter 
                                                  til han
                                                  finner det.
                                                   
                                                  Tar det i 
                                                  sine hender                                
                                                  og løfter det. 
                                                                         
                                                  Bærer det i
                                                  i sine armer.

                                                  Går over elva 
                                                  og setter barnet
                                                  ned i gresset

                                                  på den andre 
                                                  siden.

                                                  På tørt land.
                    


                                                    * * * * 

                                                 

                                                  Å være en
                                                  troende

                                                  er å få se
                                                  Guds frelse

                                                  og med den
                                                  alle Guds gaver,

                                                  uten å ha noe
                                                  å bringe ham.                  

                                                  Det er for
                                                  de ydmyke.

                                                  Helt til nå
                                                  har jeg tenkt
                                                  at ydmykhet er
                                                  en egenskap.
                                                 
                                                  Men i det siste
                                                  har det gått opp
                                                  for meg:

                                                  Ydmyket er å se
                                                  at en mangler 
                                                  en slik egenskap.

                                                  En mangler alt.

                                                  Slik som et barn
                                                  mangler alle
                                                  forutsetninger,
                                                  og må få alt.
                                                 
                                                  Vår motvilje
                                                  mot Gud viser
                                                  vår tilstand.
                                                 
                                                  Vi får se vårt fall
                                                  for hver eneste 
                                                  liten synd.
                                                  
                                                  Vi er som små
                                                  hjelpeløse barn
                                                  ved ei elv vi ikke
                                                  kan komme over.
                                                 
                                                  Vi må
                                                  letes opp
                                     
                                                  og bli reddet.
 
                                                  Av en annen.

                                                  Da Paulus skrev 
                                                  til de troende
                                                  i Roma

                                                  skrev han: 

                                                 "Det er ikke én
                                                  som søker Gud,

                                                  alle er
                                                  veket av,

                                                  alle sammen
                                                  er blitt
                                                  udugelige."

                                                  Rom 3.11-12.

                                                  Slik er vårt
                                                  utgangspunkt.

                                                  Slik er vi alle.

                                                  Vi har mistet
                                                  retningen,
                                                  og vet ikke hva
                                                  vi kan gjøre

                                                  annet enn å
                                                  gjemme oss.

                                     
                                                         ....


 
                                                  Mange sier at 
                                                  et barn ikke 
                                                  kan tro.

                                                  Og det er sant.

                                                  Men det kan
                                                  ikke en voksen 
                                                  heller.  

                                                  Vår frihet er
                                                  å få se dette
                     
                                                  at Gud selv leter
                                                  etter oss,
                                                  
                                                  løfter oss opp
                                                  i sine armer,

                                                  og viser oss                                               
                                                 
                                                  alt det som
                                                  Jesus 
                                                  har gjort.

                                                  Han viser oss
                                                  korset.

                                                  Og Jesu seier.

                                                  Han som stod opp
                                                  og gikk ut av ei grav.

                                                  Når vi hører
                                                  om korset,

                                                  puster Gud på oss
                                                  ved sin Ånd

                                                  slik at vi kan se
                                                  og forstå hans
                                                  frelsende vilje
                                                  og fullbrakte
                                                  verk.
                                                  
                                                  Han venter 
                                                  ikke til vi blir
                                                  voksne nok
                                                  til å forstå.

                                                  Han sa:
                                                                 
                                                  Uten at dere
                                                  blir som barn
  
                                                  kan dere ikke
                                                  komme inn i
                                                  Guds rike.
                                                  
                                                  Slik er
                                                  omvendelsen.

                                                  Jeg siterer
                                                  Jesus.

                                                  Matteus 18.3:

                                                 "Uten at dere
                                                  omvender dere .."

                                                  Omvender ..?

                                                  Må vi gjøre noe?
                                                  Bli bedre først?

                                                  Slik står det:
                                     
                                                 "Uten at dere
                                                  omvender dere
                                                  og blir 

                                                  som barn,

                                                  kommer dere
                                                  ikke inn 

                                                  i himmelens
                                                  rike". 
                                                  
                                                  Jesus viste oss 
                                                  hva omvendelse er:
                                
                                                  Å omvende seg 
                                                  er ikke å prøve
                                                  å forbedre seg.                                

                                                  Adam og Eva prøvde det.
                                                  De flettet fikenblader
                                                  rundt livet.
                                                  
                                                  Men det ble glissent.

                                                  Vi kan ikke gjøre
                                                  noe selv.

                                                  Omvendelsen 
                                                  er å se dette
                                                  hjelpeløse: 

                                                 "Han kalte da
                                                  et lite barn til seg
                                                  og stilte det
                                                  midt i blant dem." 
                                                 
                                                  Slik viser Jesus oss
                                                  hva ydmykhet er,

                                                  og hva tro er.
                                                                                                
                                                  Som barnet
                                                  ikke kan tro,
                                                  kan heller 
                                                  ikke vi.

                                                  Troen er altså
                                                  ikke en gjerning.

                                                  Troen er ikke
                                                  noe vi kan få til.

                                                  Troen er noe
                                                  Gud legger inn i oss.

                                                  Et ord fra 
                                                  Guds munn:
 
                                                  Alt er
                                                  ferdig.

                                                  Når vi i nød
                                                  roper til Jesus
                                                  om å bli frelst,

                                                  så hører han oss,
                                                  slik mor hører et spedbarn
                                                  skrike etter bryst.
                                                                                                 
                                                  Det diende barnet 
                                                  får alt av mor.

                                                  Det blir
                                                  løftet opp.

                                                  Det blir lagt
                                                  til brystet.


                                                       ----
                                                                                                  
                                                 
                                                  Når vi roper på ham
                                                  opplever vi det
                                                  som om vi gjør noe.

                                                  Vi velger.

                                                  På en måte 
                                                  er det rett.

                                                  Men ingen kan komme
                                                  til Jesus 

                                                  uten at Faderen drar
                                                  ham, står det.

                                                  Gud arbeider med oss
                                                  for at vi skal søke ham.
                                                  
                                                  Når vi roper 
                                                  til Gud om frelse,

                                                  vet vi derfor 
                                                  at det er han som
                                                  har lagt dette
                                                  ropet inn i oss.

                                                  Det er han som søker oss.

                                                  Han kaller!
                
                                                  Han vil 
                                                  at vi skal bli
                                                  frelst.
                                                  
                                                  Vi hører om synden
                                                  og om dommen.

                                                  Guds dom.

                                                  Og frikjennelsen
                                                  ved evangeliet.

                                                  Det er én 
                                                  som har gjort opp
                                                  for oss.
                                                  
                                               
                                                          ----


                                                  Alt er ferdig.

                                                  Og Gud viser oss
                                                  at det er slik.

                                                  Han lar oss høre det.

                                                  Slik blir troen 
                                                  lagt inn i oss
                                                  som en sannhet.
                                                 
                                                  Som vår trøst.

                                                  Som glede. 


                                                    -----
                                                  
                                                
                                                  Frelsen
                                                  er gjort ferdig for
                                                  to tusen år siden.

                                                  Vi kan få den,
                                                  ufortjent.
                                                
                                                  Han legger sine 
                                                  ord inn i oss!

                                                  Han sier:

                                                  Hør,
                                                  så skal din sjel
                                                  leve!

                                                  
                    
                                                       ---- ----
                                                       ---- ----


                          
                                                  Bibelen bruker
                                                  flere bilder
                                                  på dette. 

                                                  Han sier at når
                                                  såkornet blir sådd
                                                  i god jord, så vil det
                                                  vokse og gro.

                                                  God jord?  

                                                  Hva betyr det?
                                                
                                                  Vår tanke sier oss
                                                  hele tiden at Gud
                                                  må finne noe godt
                                                  inne i oss.

                                                  Et godt hjerte.

                                                  Men hva handler 
                                                  dette om?

                                                  Det handler om 
                                                  det vesle frøet
                                                  som blir lagt 
                                                  i jorden.
                                                  
                                                  Det som bare 
                                                  blir lagt der.             
                                                
                                                  Vi er som
                                                  svart mold.

                                                  Mørke.
 
                                                  Men et frø 
                                                  blir lagt i oss.
                                                
                                                  Ord blir lagt 
                                                  inn i vårt hjerte.

                                                  Om vi så bare 
                                                  får høre bitte litt,
                                                  som det minste
                                                  frø som Jesus 
                                                  snakket om,
         
                                                  nemlig
                                                  sennepsfrøet,

                                                  så er det 
                                                  nok!       
                                        
                                                  Sennepsfrøet
                                                  er evangeliet.
                                                           
                                                  Guds
                                                  nådeord.

                                                  Om han som
                                                  døde for oss.

                                                  Gud trenger 
                                                  ikke noe 
                                                  fra oss 

                                                  for å frelse.

                                                  Eller for å svare
                                                  på vår bønn.

                                                  Nei, heller enn at
                                                  vi må bli bedre på noe,
                                                  må vi miste noe.

                                                  Ja, miste alt.
                                                 
                                                  Vi må dø, slik 
                                                  som frøet dør
                                                  i jorden ..

                                                  Frøet må dø
                                                  først.
                                                 
                                                  Altså: 

                                                  vi må miste 
                                                  vår tro på
                                                  at vi kan få til noe.
                                                  
                                                  Vår tro på oss selv
                                                  dør bort.
                                            
                                                  Men når frøet
                                                  får ligge i jorden,
                                                  skjer det noe.
                                                     
                                                  Når ordet legges
                                                  inn i vårt hjerte,
                                                  skjer det noe.
                                                
                                                  Så enkelt 
                                                  er det.
                                                
                                                  Vi hører det!
                                                  
                                                  Hører at Jesus
                                                  er vår Frelser.

                                                  Halleluja!

                                                  At det som vi
                                                  ikke kan,

                                                  det gjorde
                                                  han!

                                                  Han er
                                                  blitt oss
                                                  til frelse!

                           

                                                       -----


                                                 
                                                  Jesus ble dømt 
                                                  på korset.

                                                  Han fikk dommen
                                                  for våre synder.

                                                  Men vi blir erklært
                                                  helt rettferdige,

                                                  som om vi aldri
                                                  har syndet.

                                                  Nå ser Gud oss
                                                  som om vi er
                                                  like rene som Jesus!

                                                  Og har rett til
                                                  alle bønnesvar,
                                                
                                                  så sant det er etter
                                                  hans gode vilje 
                                                  det vi ber om.

                                                  Slik er hans frelse
                                                  og hans velsignelse.

                                                  Frelsen er hans verk
                                                  og hans ære
                                                  alene!
                                               
                                                  Og de som han
                                                  frelser av nåde,  
                                        
                                                  de vil han gi vekst
                                                  ved den samme nåde.            
                                                 
                                                  Vi vil oppdage
                                                  at det skjer på 
                                                  Guds måte

                                                  og på en måte
                                                  som vi ikke liker.

                                                  For slik som 
                                                  frøet i jorden
                                                  må dø for å 
                                                  bære frukt,

                                                  må vi "dø" bort fra
                                                  vår tro på oss selv
                                                  hver dag.          
                                                  
                                                  Slik vokser vi 

                                                 "i nåde og
                                                  i kjennskap"
                                                  til ham."
                                                  
                                                  Men denne 
                                                  veksten foregår 
                                                  på en måte

                                                  som gjør at vi 
                                                  vil oppleve det 
                                                  som det motsatte.

                                                  Og det gjør 
                                                  ganske vondt. 
                                                  
                                                  Når vi vil vokse
                                                  og bli til noe,
                                                  føler vi at
                                                  vi minker.

                                                  Vi får det ikke til.

                                                  Slik arbeider
                                                  Gud med oss
                                                  for å vise oss
                                                 
                                                  at vi ikke 
                                                  kan noe

                                                  i det åndelige.

                                                  Når vi ser 
                                                  dette,

                                                  viser han oss
                                                  til Jesus.
                                                 
                                                  Vi får se 
                                                  at vi har alt 
                                                  i ham.
                                                 
                                                  Jesus er vår
                                              
                                                 "rettferdighet,
                                                  helliggjørelse
                                                  og forløsning."

                                                  1.Kor.1.39.

                                                                                                        
                                                  For å gi oss sin tro,
                                                  tar han fra oss 
                                                  vår følelse av tro.
                                                 
                                                  Og så får vi se Jesus
                                                  og hans gjerning
                                                  alene.
                                                 
                                                  Rom 11.6:
                                                 
                                                 "Men er det av nåde,
                                                  da er det ikke mer
                                                  av gjerninger. 

                                                  Ellers blir nåden
                                                  ikke lenger nåde."
                   

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:14

Jeg liker salmen «Kvite klede».

15.08 | 04:11

Denne traff meg, Kristin.
Sterk og god tekst, nyydelig melodi.

18.08 | 23:11

Takk! Så kjekt å høre fra deg, fra tiden på Fjellhaug. Vi snakkes i meldinger vi.

24.02 | 23:09

Husker du meg, Kristin? Trondheim/Betania. Fjellhaug studentlinjen 78/79.